Ankkuritoiminnan käsikirja

 • Tervetuloa tutustumaan uusittuun Ankkuritoiminnan käsikirjaan

  Ankkuritoiminnan käsikirja ohjaa moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja estetään ennalta rikollisuutta. Käsikirjan tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää ankkuritoimintaa, jotta nuorilla olisi mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluihin koko Suomessa.

  Käsikirjan sisältöjä pääset selaamaan sivun vasemmasta valikosta.

 • Teemakohtaista lisätietoa: Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi

  Väkivaltainen ekstremismi on ekstremismin muoto, jossa väkivaltaa käytetään, sillä  uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmaan tai ideologiaan vedoten.  Aatemaailmat tai ideologiat voivat olla poliittisia, uskonnollisia tai jonkun yksittäisen kysymyksen ympärille muodostuneita, mutta keskeistä on väkivallan omaksuminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Äärimmäisissä tapauksissa väkivaltainen ekstremismi voi ilmetä terrorismina.

 • Teemakohtaista lisätietoa: Verkkorikokset

  Verkkorikollisuuden alle kuuluvat rikokset, jotka toteutetaan joko kokonaisuudessaan tai käyttäen hyödyksi tietokonetta, tietoverkkoa tai tietoverkkolaitetta. Verkkorikoksista saatetaan myös käyttää nimitystä kyberrikokset. Sanaa kyber käytetään lähinnä etuliitteenä toimintaan, joka liittyy tietoverkkoihin tai päätelaitteisiin.