Handbok för ankarverksamheten

 • Välkommen att ta del av den reviderade handboken för ankarverksamheten

  Handboken för ankarverksamheten styr det multiprofessionella samarbete som syftar till att stödja välbefinnande och förebygga brott bland barn och unga. Syftet med handboken är att förenhetliga och utveckla ankarverksamheten för att unga ska ha så lika möjligheter till service som möjligt i hela Finland.

  Du kan bläddra i handbokens innehåll via menyn i sidans vänstra kant.

 • Våldsbejakande radikalisering och extremism

  Med våldsbejakande extremism avses en form av extremism där man använder våld, hotar  med våld, uppmuntrar till våld eller rättfärdigar våld ideologiskt. Det kan handla om en politisk eller religiös ideologi eller en ideologi som byggts upp kring någon enskild fråga, men det väsentliga är att våld accepteras som metod för att uppnå ett mål. I extrema fall kan våldsbejakande extremism ta sig uttryck som terrorism.

 • Cyberbrott

  Termen IT-brottslighet omfattar brott som begås helt eller delvis med hjälp av en dator, ett datanät eller en nätenhet. En annan term för IT-brott är cyberbrott. Ordet cyber används som prefix främst när det gäller verksamhet som anknyter till datanät eller datorer.