Ankkuritiimin tapaaminen?

Ankkuritiimin tapaamisiin kutsutaan, kun viranomaisten tietoon on tullut nuorta koskeva rikosepäily, huolestuttavaa tietoa päihteiden käytöstä tai muuta huolta aiheuttavaa toimintaa. Tällöin viranomaisilla on velvollisuus puuttua tilanteeseen. Tapaamisella työntekijät ovat kiinnostuneita nuoren omasta näkemyksestä ja kokemuksesta sekä haluavat varmistua, että nuori saa riittävän tiedon siitä, mitä millaisestakin toiminnasta voi nuorelle seurata. Kun tilanne aiheuttaa huolta, tapaamisessa voidaan yhdessä miettiä, millä tavalla ja kuka voisi nuorta parhaiten auttaa.

Ota rohkeasti yhteyttä

Jos olet nuori ja huolissasi omasta elämäntilanteestasi, voit ottaa yhteyttä myös itse suoraan ankkuritoimijoihin. Usein on parasta, että huolestuttavista asioista puhuu mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asiat ottaa puheeksi, sitä helpommin tilanne selkiytyy, pääsee sovittelemaan asiat ja jatkamaan eteenpäin. 

Katso tästä, onko asuinpaikkakunnallasi ankkuritoimintaa ja ota yhteyttä!

Ankkuritoiminnassa:

  • Tapaat ammattilaisia 1-5 kertaa (tapaamiset ovat maksuttomia)
  • Tilanteesta riippuen, mukana on vanhempasi, huoltajasi tai perheesi
  • Sinua kuunnellaan ja sinua autetaan löytämään keinoja tilanteesi parantamiseksi
  • Tilanteeseesi mietitään yhdessä sopivin saatavilla oleva apu tai tuki

Mistä muualta tukea ja apua

Ankkuritoiminta keskittyy pääasiassa nuorten rikoksiin ja niiden taustalla oleviin ongelmiin. Jos koet että tarvitset tukea, on tärkeää puhua asiasta.

Tästä löydät yhteystietoja muihin nuorta auttaviin toimijoihin.