Tavoitteena nuoren hyvinvointi – avaimena varhainen puuttuminen

Ankkuritoiminnassa tavoitteena on varhainen puuttuminen moniammatillisesti nuoren tilanteeseen. Tarkoituksena on edistää nuoren hyvinvointia ja ennalta ehkäistä rikoksia. 

Ankkuritoiminnassa nuori kohdataan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Keskeistä on nuoren omien vahvuuksien huomioiminen ja tukeminen. Varhainen puuttuminen estää ja ehkäisee ongelmien kasautumisen ja vaikeutumisen. Ankkuritoiminnassa pyritään löytämään nuorelle tarkoituksenmukainen apu ja tuki. 

Ankkuritiimien moniammatillinen yhteistyö:

  • Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä.
  • Ankkuritiimissä työskentelevät poliisin, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen asiantuntijat tai heidän osaamisensa on varmistettu muulla tavoin tiimin käyttöön. Ankkuritiimin toiminta perustuu keskinäiseen arvostukseen, luottamukseen sekä yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin.
  • Ankkuritoiminnasta sovitaan paikallisesti toimintaan osallistuvien organisaatioiden kesken.

Ankkuritiimi yhteistyössä sidosryhmien ja kolmannen sektorin kanssa

  • Nuoren yksilöllisen tilanteen mukaisesti ankkuritiimi tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tälläisia voivat olla esimerkiksi kunnan eri toimijat, koulut, 3.sektori, harrastus- ja urheiluseurat sekä uskonnolliset yhteisöt.

Materiaalia ankkuritoiminnan tueksi

Tästä voit katsoa ankkuritoimintaan liittyviä julkaisuja tai lisätietoa RAN- verkoston toiminnasta.