Oletko huolissasi lapsesta tai nuoresta?

Onko tuntemasi lapsi tai nuori tehnyt rikoksen? Onko hänellä vaikeuksia päihteiden käytön ja elämänhallinnan kanssa? Onko hänellä väkivaltaisesti radikalisoituneita ajatuksia?

Ankkuritoiminnan tarkoituksena on puuttua nuorten tekemiin rikoksiin moniammatillisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaisen puuttumisen on todettu ehkäisevän tapahtumien jatkumista ja ongelmien kasautumista. Moniammatillinen toimintamalli auttaa nuoren tilanteen arvioinnissa ja yksilöllisten ratkaisujen hakemisessa.

Yhteydenotto ankkuritiimiin:

Ankkuritiimin asiakkaat ovat pääsääntöisesti alle 18-vuotiaita nuoria, mutta toiminnassa on paikkakuntakohtaisia eroja. Yleensä tiimi muodostuu poliisin sekä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen asiantuntijoista. Tiimi tekee läheistä yhteistyötä myös koulujen ja oppilaitosten sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa, jotka voivat osaltaan auttaa nuoren tilanteessa.

Voit ottaa yhteyttä alueesi ankkuritiimiin, jos:

  • Nuori on tehnyt tai epäilet hänen tehneen rikoksen
  • Nuorella on huolestuttavaa päihteiden käyttöä, tai muuta huolta-aiheuttavaa käytöstä
  • Olet huolissasi jonkun henkilön väkivaltaisesti radikalisoituneista ajatuksista tai toiminnasta. Väkivaltaisessa radikalisoitumisessa kyse on siitä, että joku henkilö oikeuttaa aatemaailmalla väkivallan käyttämisen yksilöitä tai ryhmiä kohtaan 

Ankkuritoiminnassa

  • Tapaamisia on 1-5 kertaa
  • Vanhemmat ja huoltajat kutsutaan ensimmäiseen tapaamiseen mukaan
  • Tarkoituksena on löytää keinoja tai sopivaa tukea nuoren tilanteen parantamiseen
  • Tapaamiset ovat maksuttomia
  • Paikallisesta toiminnasta riippuen ankkuritiimit voivat auttaa myös lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa