Är du oroad över ett barn eller en ung person?

Har ett barn eller en ung person som du känner begått ett brott? Har han eller hon svårigheter med användning av berusningsmedel och livshantering? Har han eller hon våldsamt radikaliserade tankar? Syftet med Ankarverksamheten är att i ett så tidigt skede som möjligt och på ett multiprofessionellt sätt Ingripa i brott som unga begått. Tidigt ingripande har konstaterats förebygga att händelserna fortsätter och problemen hopar sig. Den multiprofessionella verksamhetsmodellen hjälper med att bedöma den ungas situation och söka individuella lösningar.

Kontakt med Ankarteamet:

 • Ankarteamets klienter är i regel unga under 18 år, men det finns skillnader i verksamheten mellan olika orter. I allmänhet består teamet av experter från polisen, social-, hälsovårds- och ungdomssektorn. Teamet har ett nära samarbete även med andra lokala aktörer som för sin del kan hjälpa i den ungas situation.
 • Du kan ta kontakt med Ankarteamet i ditt område,om:
  • den unga har begått eller du misstänker att den unga begått ett brott
  • den ungas användning av berusningsmedel är oroväckande
  • du är oroad över en persons våldsamt radikaliserade tankar eller verksamhet (även personer över 18 år). Våldsam radikalisering handlar om att en person ideologiskt berättigar användning av våld mot individer eller grupper

I Ankarverksamheten

 • Träffas man i genomsnitt 1–5 gånger.
 • Bjuds föräldrar och vårdnadshavare in till den första träffen
 • Är syftet att hitta metoder eller lämpligt stöd för att förbättra den ungas situation
 • Är träffarna avgiftsfria
 • Kan Ankarteamen, beroende på den lokala verksamheten, även hjälpa till i situationer som involverar våld i nära relationer och familjevåld.