Ta kontakt

Ankarverksamhet per region

Ankarteamen har i allmänhet tillgång till lokaler i samband med polisinrättningarna. Därför anges kontaktuppgifterna för Ankarverksamheten nedan efter polisinrättning.

Inrikesministeriet är det ansvariga ministeriet för Ankarverksamheten och ansvarar för den riksomfattande utvecklingen av Ankarverksamheten. Kontaktposten är [email protected].