Deltog du i en träff med Ankarteamet?

Ankarverksamheten är baserad på myndigheternas skyldighet att ingripa. I allmänhet kommer man till en träff när myndigheterna fått veta om en brottsmisstanke som gäller den unga, oroväckande information om användning av berusningsmedel samt annan verksamhet som bryter mot lagen.

På Ankarteamets träff är arbetstagarna intresserade av den ungas egen synpunkt och erfarenhet och vill säkerställa att den unga får tillräcklig information om vad konsekvenserna av sådan verksamhet kan bli för den unga. När situationen är oroväckande, kan man tillsammans diskutera på vilket sätt den unga bäst kunde hjälpas och vem som kunde ge hjälpen.

I Ankarverksamheten:

• Träffar du yrkespersoner 1–5 gånger (i genomsnitt), träffarna är avgiftsfria

• Beroende på situationen deltar dina föräldrar, vårdnadshavare eller din familj i träffarna

• Blir du hörd och du får hjälp med att hitta olika sätt för att förbättra din situation

• Diskuterar vi tillsammans den hjälp eller det stöd som lämpar sig bäst för din situation

Tveka inte att ta kontakt

Om du är ung och oroad över din livssituation, kan du även själv kontakta Ankaraktörerna. Ofta är det bäst att prata om saker som bekymrar dig så snabbt som möjligt. Ju tidigare du tar upp sakerna, desto lättare blir situationen tydligare, desto lättare kan saker medlas och desto lättare kan du gå vidare.

Ankaret är en handlingsmodell för yrkespersoner och kan bidra med hjälp för din situation. Ankarverksamhetens verksamhetsställen finns på polisinrättningarna.

Se här om det finns Ankarverksamhet på orten där du bor och hitta kontaktuppgifter direkt till Ankaraktörerna.

Annan hjälp och stöd

Ankarverksamheten fokuserar i regel på ungas brott och bakomliggande problem. Om du upplever att du behöver stöd, är det viktigt att prata om det.

Här hittar du kontaktuppgifter till andra aktörer som hjälper unga.