Meny

Ankarverksamhet per region

Observera att dessa kontaktuppgifter endast gäller för icke brådskande kontakter kopplade till ankarverksamheten.

Här hittar du kontaktuppgifter till ankarverksamheterna per region:

Helsingfors

Helsingfors

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet träffar sina klienter i syfte att till exempel ingripa mot kriminalitet bland barn och unga, förebygga våld i nära relationer eller ge offer/förövare omfattande hjälp och leda dem till rätt stöd. Ankarteamet består av polisen, socialarbetare och en psykiatrisjukskötare.

Kontaktuppgifter:

Tavastland

Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Humppila

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Forssa utreder brott som begåtts av minderåriga samt andra problemområden, anmälan om våld i familj och nära relationer, och konsulterar i frågor gällande ungdomar. Ankarteamet består av en polis, en socialarbetare och en psykiatrisjukskötare.

Kontaktuppgifter:

 • Forssa polisstation, Murrontie 3 30420 Forssa
 • Polisen 0295 434 418
 • Sjukskötare +358 45 359 3718
 • Socialarbetare +358 40 769 3321

Tavastehus, Hattula, Janakkala

Beskrivning av verksamheten:Ankarteamet i Tavastehus utreder brott begångna av minderåriga, anmälan om våld i familjer och nära relationer, och konsulterar i frågor gällande ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Tavastehus polisstation, Hattelmalantie 2, 13130 Tavastehus
 • Polisen 0295 437 801
 • Socialarbetare +358 50 523 5226
 • Psykiatrisjukskötare +358 50 407 9184
 • Socialhandledare +358 50 381 3917
 • Ungdomsarbetare +358 40 541 2790

Lahtis, Heinola, Orimattila, Asikkala, Hartola, Hollola, Kärkölä, Padasjoki, Sysmä, Pukkila, Myrskylä

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Päijänne-Tavastland utreder brott begångna av minderåriga och talar med ungdomarna gällande dessa frågor, samt utreder orosanmälningar från utomstående gällande ungdomar. Teamet är aktivt även i sociala medier.

Kontaktuppgifter:

 • Lahtis huvudpolisstation, Esikuntakatu 4, 15700 Lahtis
 • Polisen: 0295 437 445 eller 0295 437 456
 • Socialarbetare +358 44 716 1736
 • Uppsökande ungdomsarbetare +358 44 416 3216 eller +358 44 416 3215
 • Särskild ungdomsarbetsledare +358 44 719 1232; Särskild ungdomsarbetsledare +358 44 719 1272

Riihimäki, Loppi, Hausjärvi

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Riihimäki består av en polis, en heltidsanställd socialarbetare och en psykiatrisjuksköterska samt en särskild ungdomsarbetsvägledare. Teamet utreder brott som begåtts av minderåriga samt övriga orosområden, anmälan om våld i familj och nära relationer samt konsulterar i frågor gällande unga.

Kontaktuppgifter:

 • Riihimäki polisstation, Temppelikatu 8 11100 Riihimäki
 • Polisen 0295 437 95
 • Psykiatrisjukskötare amk +358 40 330 4233
 • Särskild ungdomsarbetsledare +358 40 330 4719
 • Socialarbetare +358 400 852 320

Östra Finland

Kuopio

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 456 651 eller 0295 455 135 eller 0295 455 011 eller 0295 455 142 eller 0295 456 190 
 • Socialarbetare 0295 456 604 eller +358 44 718 3305 
 • Ungdomarbetare +358 44 718 2683
 • Psykiatrisjukskötare +358 44 718 6396 
 • [email protected]

Joensuu

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 456 223 eller 0295 456 321 eller 0295 456 463 eller 0295 456 315
 • Socialhandledare +358 50 432 9689 eller Särskild ungdomsarbetare +358 50 572 5123
 • [email protected]

S:t Michel

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 455 139 eller 0295 455 129
 • Socialarbetare +358 44 7494 394
 • [email protected]

Nyslott

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 455 354
 • Socialhandledare +358 44 417 4133
 • Ungdomsarbetare +358 44 417 4280
 • [email protected]

Iisalmi

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

Östra Nyland

Hyvinkää

Beskrivning av verksamheten: Ankkarverksamheten i Hyvinkää ingriper vid brott begångna av barn under 15 år samt andra olämpliga beteenden och företeelser hos barn och ungdomar. Teamet i Hyvinkää består av en polis, socialarbetare ( 3 ), en psykiatrisjukskötare och särskilda ungdomsarbetare ( 2 ).

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 435 176

Sydöstra Finland

Beskrivning av verksamheten: EET-gruppen vid Sydöstra Finlands polisinrättning utför ankarverksamhet som en del av sitt mångprofessionella samarbete med städernas och kommunernas myndighetsaktörer på sitt område. Gruppen fokuserar sej på gärningar gjorda av minderåriga, speciellt under 15-åringar, som fyller rekvisitet för något brott med syftet att bryta eller förebygga återfallsbrottslighet. Eftersom man omorganiserat ankarverksamheten så slutar polisen avtal med andra aktörer under början av 2019 varefter kontaktuppgifter uppdateras för dessa.

Kontaktuppgifter:

 • Poliisi (Kymenlaakso) 0295 435 612; 0295 435 725; 0295 414 429 tai (Etelä-Karjala) 0295 436 942 tai 0295 437 197
 • [email protected]

Lappland

Rovaniemi

Beskrivning av verksamheten: Ankkarverksamheten i Rovaniemi riktar sig främst mot ungdomar under 15 år som riskerar att hamna i utanförskap. Verksamheten arbetar med Jour- och skyddshem. Deltagande aktörer: Jour- och skyddshem, uppsökande ungdomsarbete, socialtjänster, barnpsykiatrin och övriga nyckelenheter/‐personer.

Kontaktuppgifter:

Kemi-Torneå

Beskrivning av verksamheten: I Kemi-Torneå-regionen ligger tyngdpunkten för ankarverksamheten på 15-åringar. Verksamheten pågår vid polisstationen i Kemi. Verksamheten bedrivs av polisen, socialtjänsten och ungdomsarbetare.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 466 122 eller 0295 466 133

Sydvästra Finland

Åbo

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Åbo fokuserar på under 18-åringars brottsliga beteende och ger stöd åt minderåriga offer samt deras föräldrar. Därtill arbetar ankarteamet med barnfamiljer var det förekommer familjevåld och våld i nära relation. Ankkuriteamets mål är att förebygga exklusion samt nå ungdomar som väcker oro samt ledslaga dem till rätta hjälptjänster. Verksamheten verkställs i nära samarbete med andra myndigheter och tredje sektorns aktörer.

Kontaktuppgifter:

 • Ankarteamet, Eriksgatan 40-42, 20100 Åbo
 • Polisen: [email protected]
 • Socialarbetare +358 40 634 1569
 • Socialhandledare +358 044 907 2803
 • Sjukskötare +358 40 628 0435

Salo

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet fokuserar på brott begångna av ungdomar, huvudsakligen förstagångsförbrytare, samt våld i parförhållanden.

Kontaktuppgifter:

 • Kirkkokatu 1-3, 24100 Salo
 • Polisen 0295 444 835
 • Socialarbetare +358 44 778 3015
 • Sjukskötare +358 44 772 3745

Loimaa

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Loimaa fokuserar på brott begångna av minderåriga och andra problembeteenden samt våld i familjer och nära relationer.

Kontaktuppgifter:

 • Ankarteamet, Vareliuksenkatu 2, 32200 Loimaa
 • Polisen 0295 446 653
 • Socialarbetare 02 761 2132 eller +358 50 528 3560
 • Psykiatrisjukskötare 02 761 2112 eller +358 50 304 0029

Björneborg

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Björneborg fokuserar på att tidigt ingripa vid minderårigas brottsliga beteenden, våld i nära relation i barnfamiljer samt förbättring av den interna tryggheten genom multiprofessionellt samarbete.

Kontaktuppgifter:

 • Ankarteamet, Satakunnankatu 5, 28100 Björneborg
 • Polisen 0295 449 228 och 0295 449 232
 • Socialarbetare +358 44 701 6138
 • Handledare +358 44 701 9901
 • Psykiatrisjukskötare +358 44 701 6261

Ramo

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Rauma ingriper vid minderårigas brottsliga beteende, utreder unga klienters livssituation i sin helhet och ser vid behov till att personen får hjälp och stöd. Ankkarteamet ingriper även vid våld i familjen, om det finns minderåriga barn i familjen.

Kontaktuppgifter:

 • Aittakarinkatu 21, 26100 RAUMA
 • Polisen 0295 445 225
 • Socialarbetare +358 44 486 3605
 • Socialhandledare +358 44 793 5533
 • Sjukskötare +358 44 403 2049

Västra Nyland

Esbo och Lojo

Beskrivning av verksamheten: Vid verksamhetsställena i Esbo och Lojo genomförs ankkarverksamheten i samarbete med flera av stadens myndigheter.

Kontaktuppgifter:

Uleåborg

Uleåborg, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi och Vaala.

Beskrivning av verksamheten: Ungdomsbrottslighetsgrupp; brottsutredning av unga under18 år. Tätt samarbete med en särskild barnskyddshandledare som arbetar vid Uleåborgs huvudpolisstationen.

Kontaktuppgifter:

 • Huvudpolisstationen i Uleåborg, Viestikatu 1, PL 45, 90101 Uleåborg
 • Polisen 0295 465 891
 • Särskild barnskyddshandledare +358 44 703 4893

Kajana

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Kajana fokuserar på brott begångna av barn (under 15 år) och ungdomar (under18 år) i tätt samarbete med övriga myndigheter samt aktörer inom den tredje sektorn.

Kontaktuppgifter:

 • Uleåborgs polisstation; Kajana polisstation, Lönnrotinkatu 2 a, 87100 Kajana, PB 69, 87101 Kajana
 • Polisen 0295 46 4041
 • Socialhandledare +358 44 71 0 1749
 • Psykiatrisjukskötare +358 44 703 4003
 • Ungdomsarbetare +358 44 715 7128

Österbotten

Seinäjoki

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamhet pågår vid Seinäjoki polisstation, där ett multiprofessionellt team utreder alla misstänkta brott och brottsliga handlingar som begås av unga under 18 år samt barnskyddsanmälningar från andra myndigheter gällande minderårigas drogmissbruk eller brottsliga aktiviteter. Ankarverksamheten i Seinäjoki bedrivs av polisen, socialtjänsten och ungdomsenheten.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen +358 504659901
 • Socialarbetare 06 416 2111
 • Socialhandledare +358 44 418 1265
 • Särskild ungdomsarbetare +358 400 618 791

Inre Finland

Tammerfors och Jyväskylä

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamhetens tyngdpunkt i Tammerfors och Jyväskylä är att lösa ärenden, som gäller barn under 15 år. Genom tidigt ingripande förebygger man minderåringars brottsliga verksamhet samt familjevåld och våld i nära relation och ledsagar parterna till hjälp- och stödverksamheter. I verksamheten deltar förutom polisen sosialjouren och medlingsbyrån. Socialjourens arbetare i ankarverksamheten stöder kunder från Tammerfors och Orivesi.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen: [email protected] eller 0295 415 000
 • Socialarbetare, ungas brottsärenden: +358 50 062 1469 och +358 50 557 4314
 • Socialarbetare, våld i nära relation: +358 40 639 7899 och sjukskötare +358 50 306 2314
 • Birkalands medlingsbyrå +358 40 039 7860