Ankarverksamhet per region

Observera att dessa kontaktuppgifter endast gäller för icke brådskande kontakter kopplade till ankarverksamheten.

Här hittar du kontaktuppgifter till ankarverksamheterna per region:

Helsingfors

Helsingfors

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet träffar sina klienter i syfte att till exempel ingripa mot kriminalitet bland barn och unga, förebygga våld i nära relationer eller ge offer/förövare omfattande hjälp och leda dem till rätt stöd. Ankarteamet består av polisen, socialarbetare och en psykiatrisjukskötare.

Kontaktuppgifter:

 

Tavastland

Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Humppila

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Forssa utreder brott som begåtts av minderåriga samt andra problemområden, anmälan om våld i familj och nära relationer, och konsulterar i frågor gällande ungdomar. Ankarteamet består av en polis, en socialarbetare och en psykiatrisjukskötare.

Kontaktuppgifter:

 • Forssa polisstation, Murrontie 3 30420 Forssa
 • Polisen 0295 434 418
 • Sjukskötare 045 359 3718
 • Socialarbetare 040 769 3321

Tavastehus, Hattula, Janakkala

Beskrivning av verksamheten:Ankarteamet i Tavastehus utreder brott begångna av minderåriga, anmälan om våld i familjer och nära relationer, och konsulterar i frågor gällande ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Tavastehus polisstation, Hattelmalantie 2, 13130 Tavastehus
 • Polisen 0295 437 801
 • Socialarbetare 050 523 5226
 • Psykiatrisjukskötare 050 407 9184
 • Socialhandledare 050 381 3917
 • Ungdomsarbetare 040 541 2790

Lahtis, Heinola, Orimattila, Asikkala, Hartola, Hollola, Kärkölä, Padasjoki, Sysmä, Pukkila, Myrskylä, Iitti

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Päijänne-Tavastland utreder brott begångna av minderåriga och talar med ungdomarna gällande dessa frågor, samt utreder orosanmälningar från utomstående gällande ungdomar. Teamet är aktivt även i sociala medier.

Kontaktuppgifter:

 • Lahtis huvudpolisstation, Esikuntakatu 4, 15700 Lahtis
 • Polisen: 0295 437 356
 • Socialhandledare 044 716 1736
 • Uppsökande ungdomsarbetare 044 416 3215
 • Särskild ungdomsarbetsledare 044 719 1232 
 • Särskild ungdomsarbetsledare 044 719 1272

Riihimäki, Loppi, Hausjärvi

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Riihimäki består av en polis, en heltidsanställd socialarbetare och en psykiatrisjuksköterska samt en särskild ungdomsarbetsvägledare. Teamet utreder brott som begåtts av minderåriga samt övriga orosområden, anmälan om våld i familj och nära relationer samt konsulterar i frågor gällande unga.

Kontaktuppgifter:

 • Riihimäki polisstation, Temppelikatu 8 11100 Riihimäki
 • Polisen 0295 437 95
 • Psykiatrisk sjukskötare amk 040 330 4233
 • Särskild ungdomsarbetsledare 040 330 4719
 • Socialarbetare 0400 852 320

 

Östra Finland

eet.pohjois-savo.ita-suomi(at)poliisi.fi
eet.etela-savo.ita-suomi(at)poliisi.fi
eet.pohjois-karjala.ita-suomi(at)poliisi.fi
 

Kuopio

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 050 468 7436 (också Whatsapp, SMS) mån-sön 08:00 - 15.00
 • Socialarbetare 0295 456 604 eller 044 718 3305 
 • Ungdomarbetare 044 718 2683
 • Psykiatrisk sjukskötare 044 718 6396 

Joensuu

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 050 306 7739 (också Whatsapp)
 • Om telefonen inte besvaras skicka en begäran om samtal per sms, WhatsApp-meddelande eller e-post: [email protected]
 • Socialhandledare 050 432 9689 
 • Särskild ungdomsarbetare 050 572 5123
 • Uppsökande ungdomsarbetare 050 311 9553

S:t Michel

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 455 139, 0295 455 129
 • [email protected]
 • Socialarbetare 044 7945394
 • Psykiatrisk sjukskötare 040 3597204
 • Ungdomsledare 044 7943599

Nyslott

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 455 354 och 0295 450 314
 • Socialhandledare 044 417 4133
 • Ungdomsledare 044 417 4280
 • Sjukskötare 044 417 2166

Iisalmi

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 455 039 och 0295 455 247
 • Ungdomshandledare 040 588 6801
 • Tjänstehandledare 040 830 4341

Varkaus

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamets verksamhetstanke är att förebygga utslagningen av barn och unga genom följande åtgärder; Tidig intervention av minderårigas brottsbeteende, helhetsbetonad utvärdering av den unga kundens livsituation och hjälpbehov samt hänvisning till ändamålsenlig instans för att få stöd och hjälp. Till ankarteamets uppgifter hör också ökande av den inre säkerheten genom mångprofessionellt samarbete (bla. hotbedömning) samt genom att röra sej bland ungdomar.

Kontaktuppgifter:

Polisen 0295 455 815 och 0295 455 379
Socialhandledare 044 743 6636
Särskild ungdomsarbetare 040 538 5220

 

Östra Nyland

Beskrivning av verksamheten: Ankkarverksamheten ingriper vid brott begångna av barn under 15 år samt andra olämpliga beteenden och företeelser hos barn och ungdomar. 

Inom polisinrättningens område finns åtta ankarteam: Vanda 3 team (Team 1 Västra Vanda, Team 2 Korso-Koivukylä, Team 3 Tikkurila-Hakunila), Kervo-teamet, Träskända-Tusby-teamet, Hyvinge-Nurmijärvi-teamet, Mäntsälä-Borgnäs-teamet och Östra teamet (Borgå, Sibbo, Lovisa, Lovisa, Askola, Lappträsk).

Kontaktuppgifter:

 

Sydöstra Finland

Beskrivning av verksamheten: EET-gruppen vid Sydöstra Finlands polisinrättning utför ankarverksamhet som en del av sitt mångprofessionella samarbete med städernas och kommunernas myndighetsaktörer på sitt område. Gruppen fokuserar sej på gärningar gjorda av minderåriga, speciellt under 15-åringar, som fyller rekvisitet för något brott med syftet att bryta eller förebygga återfallsbrottslighet. Eftersom man omorganiserat ankarverksamheten så slutar polisen avtal med andra aktörer under början av 2019 varefter kontaktuppgifter uppdateras för dessa.

Pohjois-Kymenlaakso (Kouvola) 

Kontaktuppgifter:

 • Kouvola huvudpolisstation, Vuorikatu 1, 45101 Kouvola
 • Poliisen 0295 435 612 eller 0295 435 725 eller 0295 435 474
 • Socialarbetare 040 728 6015
 • [email protected]

Etelä-Kymenlaakso (Kotka, Hamina, Vironlahti, Miehikkälä, Pyttis)

Kontaktuppgifter:

 • Kotka polisstation, Ruukinkatu 12, 48101 Kotka
 • Poliisen 0295 435 804 eller 0295 435 868 
 • Socialarbetare 040 728 6015
 • [email protected]

Etelä-Karjala (Villmanstrand, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Savitaipale, Taipalsaari, Luumäki, Lemi)

Kontaktuppgifter:

 • Villmanstrand polisstation, Villimiehenkatu 2 C, 53100 Lappeenranta
 • Poliisen 0295 436 942 eller 0295 437 197
 • Ungas rättliga företrädare 040 709 9334 eller 0400 815 326
 • [email protected]

 

Lappland

Rovaniemi

Beskrivning av verksamheten: Ankkarverksamheten i Rovaniemi riktar sig främst mot ungdomar under 15 år som riskerar att hamna i utanförskap. Verksamheten arbetar med Jour- och skyddshem. Deltagande aktörer: Jour- och skyddshem, uppsökande ungdomsarbete, socialtjänster, barnpsykiatrin och övriga nyckelenheter/‐personer.

Kontaktuppgifter:

Kemi-Torneå

Beskrivning av verksamheten: I Kemi-Torneå-regionen ligger tyngdpunkten för ankarverksamheten på 15-åringar. Verksamheten pågår vid polisstationen i Kemi. Verksamheten bedrivs av polisen, socialtjänsten och ungdomsarbetare.

Kontaktuppgifter:

 

Sydvästra Finland

Åbo

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Åbo fokuserar på under 18-åringars brottsliga beteende och ger stöd åt minderåriga offer samt deras föräldrar. Därtill arbetar ankarteamet med barnfamiljer var det förekommer familjevåld och våld i nära relation. Ankkuriteamets mål är att förebygga exklusion samt nå ungdomar som väcker oro samt ledslaga dem till rätta hjälptjänster. Verksamheten verkställs i nära samarbete med andra myndigheter och tredje sektorns aktörer.

Kontaktuppgifter:

 • Ankarteamet, Eriksgatan 40-42, 20100 Åbo
 • Polisen: [email protected]
 • Polisens Whatsapp 050 466 5928
 • Socialarbetare 040 634 1569 (Åbo) eller 040 482 6242
 • Socialhandledare 044 907 2803 (Åbo) eller 040 628 8533
 • Sjukskötare 040 628 0435 (Åbo)

Salo

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet fokuserar på brott begångna av ungdomar, huvudsakligen förstagångsförbrytare, samt våld i parförhållanden.

Kontaktuppgifter:

 • Kirkkokatu 1-3, 24100 Salo
 • Polisen 0295 444 835
 • Socialarbetare 044 778 3015
 • Sjukskötare 044 772 3745

Loimaa, Aura, Koski TL, Marttila, Oripää, Pöytyä

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Loimaa fokuserar på brott begångna av minderåriga och andra problembeteenden samt våld i familjer och nära relationer.

Kontaktuppgifter:

 • Ankarteamet, Vareliuksenkatu 2, 32200 Loimaa
 • Polisen 0295 446 653
 • Socialarbetare 02 761 2132 eller 050 528 3560
 • Sjukskötare 02 761 2112 eller 050 304 0029

Björneborg

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Björneborg fokuserar på att tidigt ingripa vid minderårigas brottsliga beteenden, våld i nära relation i barnfamiljer samt förbättring av den interna tryggheten genom multiprofessionellt samarbete.

Kontaktuppgifter:

 • Ankarteamet, Satakunnankatu 5, 28100 Björneborg
 • Polisen 0295 449 228 och 0295 449 232 och 029 544 9022
 • Socialarbetare 044 701 6138
 • Handledare 044 701 9901
 • Psykiatrisjukskötare 044 701 6261

Ramo

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Rauma ingriper vid minderårigas brottsliga beteende, utreder unga klienters livssituation i sin helhet och ser vid behov till att personen får hjälp och stöd. Ankkarteamet ingriper även vid våld i familjen, om det finns minderåriga barn i familjen.

Kontaktuppgifter:

 • Aittakarinkatu 21, 26100 RAUMA
 • Polisen 0295 449 060
 • Socialarbetare 044 486 3605
 • Socialhandledare 044 793 5533
 • Sjukskötare 044 403 2049

 

Västra Nyland

Esbo och Lojo

Beskrivning av verksamheten: Vid verksamhetsställena i Esbo och Lojo genomförs ankkarverksamheten i samarbete med flera av stadens myndigheter.

Kontaktuppgifter:

 

Uleåborg

Uleåborg, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi och Vaala

Beskrivning av verksamheten: Ungdomsbrottslighetsgrupp; brottsutredning av unga under18 år. Tätt samarbete med en särskild barnskyddshandledare som arbetar vid Uleåborgs huvudpolisstationen.

Kontaktuppgifter:

 • Huvudpolisstationen i Uleåborg, Viestikatu 1, PL 45, 90101 Uleåborg
 • Polisen 0295 465 891
 • Särskild barnskyddshandledare 044 703 4893

Kajana

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Kajana fokuserar på brott begångna av barn (under 15 år) och ungdomar (under18 år) i tätt samarbete med övriga myndigheter samt aktörer inom den tredje sektorn.

Kontaktuppgifter:

 • Uleåborgs polisstation; Kajana polisstation, Lönnrotinkatu 2 a, 87100 Kajana, PB 69, 87101 Kajana
 • Polisen 0295 46 4041
 • Socialhandledare 044 710 1749
 • Psykiatrisjukskötare 044 703 4003
 • Särskild ungdomsarbetare 044 421 4359

Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet fokuserar på brott begångna av barn (under 15 år) och ungdomar (under18 år) i tätt samarbete med övriga myndigheter samt aktörer inom den tredje sektorn.

Kontaktuppgifter:

 • Uleåborgs polisstation; Raahe polisstation, Kummatinkatu 6, 92150 Raahe
 • Polisen 0295 464 182
 • Socialarbetare 040 135 8493

Sotkamo

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet fokuserar på brott begångna av barn (under 15 år) och ungdomar (under18 år) i tätt samarbete med övriga myndigheter samt aktörer inom den tredje sektorn.

Kontaktuppgifter:

Österbotten

Södra Österbotten, Seinäjoki

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamhet pågår vid Seinäjoki polisstation, där ett multiprofessionellt team utreder alla misstänkta brott och brottsliga handlingar som begås av unga under 18 år samt barnskyddsanmälningar från andra myndigheter gällande minderårigas drogmissbruk eller brottsliga aktiviteter. Ankarverksamheten i Seinäjoki bedrivs av polisen, socialtjänsten och ungdomsenheten.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 050 465 9901
 • Socialarbetare 06 416 2111
 • Socialhandledare 044 418 1265
 • Särskild ungdomsarbetare 0400 618 791

Mellersta Österbotten, Karleby

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamhet pågår vid Karleby polisstation, där ett multiprofessionellt team utreder alla misstänkta brott och brottsliga handlingar som begås av unga under 18 år samt barnskyddsanmälningar från andra myndigheter gällande minderårigas drogmissbruk eller brottsliga aktiviteter. Ankarverksamheten i Karleby bedrivs av polisen, socialtjänsten, ungdomsenheten och hälsovård.

Kontaktuppgifter:

 • Teamnummer 040 4882 904  
 • Polisen 0295 447 805
 • Socialhandledare 040 806 5414
 • Ungdomsarbetare 040 806 5779
 • Psykiatrisjukskötare 040 804 2263 

Kust-Österbotten, Vasa

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 447 233

 

Inre Finland

Tammerfors och Jyväskylä

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamhetens tyngdpunkt i Tammerfors och Jyväskylä är att lösa ärenden, som gäller barn under 15 år. Genom tidigt ingripande förebygger man minderåringars brottsliga verksamhet samt familjevåld och våld i nära relation och ledsagar parterna till hjälp- och stödverksamheter. I verksamheten deltar förutom polisen sosialjouren och medlingsbyrån. Socialjourens arbetare i ankarverksamheten stöder kunder från Tammerfors och Orivesi.

Kontaktuppgifter Birkaland:

 • Polisen: [email protected] eller 0295 415 000
 • Socialarbetare, ungas brottsärenden: 050 062 1469 och 050 557 4314
 • Socialarbetare, våld i nära relation: 040 639 7899 och sjukskötare 050 306 2314
 • Birkalands medlingsbyrå 0400 397 860

Kontaktuppgifter Jyväskylä:

 • Polisen 0295 447 947 eller 0295 415 000
 • Socialarbetare 014 266 3559 eller 050 354 9033 
 • Psykiatrisjukskötare 014 266 5078 eller 050 576 8293
 • Särskild ungdomsarbetare 014 266 8858 eller 050 534 5625