Ankarverksamhet per region

Observera att dessa kontaktuppgifter endast gäller för icke brådskande kontakter kopplade till ankarverksamheten.

Här hittar du kontaktuppgifter till ankarverksamheterna per region:

Helsingfors

Helsingfors

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet träffar sina klienter i syfte att till exempel ingripa mot kriminalitet bland barn och unga, förebygga våld i nära relationer eller ge offer/förövare omfattande hjälp och leda dem till rätt stöd. Ankarteamet består av polisen, socialarbetare och en psykiatrisjukskötare.

Kontaktuppgifter:

Tavastland

Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Humppila

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Forssa utreder brott som begåtts av minderåriga samt andra problemområden, anmälan om våld i familj och nära relationer, och konsulterar i frågor gällande ungdomar. Ankarteamet består av en polis, en socialarbetare och en psykiatrisjukskötare.

Kontaktuppgifter:

 • Forssa polisstation, Murrontie 3 30420 Forssa
 • Polisen 0295 434 418
 • Sjukskötare 045 359 3718
 • Socialhandledare 040 8486 807

Tavastehus, Hattula, Janakkala

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Tavastehus utreder brott begångna av minderåriga, anmälan om våld i familjer och nära relationer, och konsulterar i frågor gällande ungdomar.

Kontaktuppgifter:

 • Tavastehus polisstation, Hattelmalantie 2, 13130 Tavastehus
 • Polisen 0295 437 801
 • Socialarbetare 050 523 5226
 • Psykiatrisjukskötare 050 407 9184
 • Socialhandledare 050 381 3917
 • Ungdomsarbetare 040 541 2790

Lahtis, Heinola, Orimattila, Asikkala, Hartola, Hollola, Kärkölä, Padasjoki, Sysmä, Pukkila, Myrskylä, Iitti

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Päijänne-Tavastland utreder brott begångna av minderåriga och talar med ungdomarna gällande dessa frågor, samt utreder orosanmälningar från utomstående gällande ungdomar. Teamet är aktivt även i sociala medier.

Kontaktuppgifter:

 • Lahtis huvudpolisstation, Esikuntakatu 4, 15700 Lahtis
 • Polisen: 0295 437 356
 • Socialhandledare 044 716 1736
 • Uppsökande ungdomsarbetare 044 416 3215
 • Särskild ungdomsarbetsledare 044 719 1272

Riihimäki, Loppi, Hausjärvi

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Riihimäki består av en polis, en heltidsanställd socialarbetare och en psykiatrisjuksköterska samt en särskild ungdomsarbetsvägledare. Teamet utreder brott som begåtts av minderåriga samt övriga orosområden, anmälan om våld i familj och nära relationer samt konsulterar i frågor gällande unga.

Kontaktuppgifter:

 • Riihimäki polisstation, Temppelikatu 8 11100 Riihimäki
 • Polisen 0295 437 927
 • Psykiatrisk sjukskötare amk 040 330 4233
 • Särskild ungdomsarbetsledare 040 330 4717
 • Socialhandledare 040 640 3213 

Östra Finland

Beskrivning av verksamheten: inom området för polisinrättningen i Östra Finland finns sju ankarteam. Ankarverksamheten är en del av polisinrättningens förebyggande verksamhet. Teamen arbetar vid polisstationerna. Ankarteamen fokuserar på tidigt ingripande i kriminell verksamhet och bruk av berusningsmedel bland personer under 18 år. Tyngdpunkten ligger dessutom på att förebygga våld i nära relationer oberoende av ålder genom att hjälpa offret eller gärningsmannen och hänvisa honom eller henne till behövligt stöd.

Vi är bäst anträffbara på alla verksamhetsställen mån-fre kl. 8–15. Begäran om kontakt kan lämnas per e-post. 

Förebyggande verksamhet Norra Savolax

E-post: [email protected]

Rådgivande telefon: 050 468 7436 (stängt tills vidare, kontakt endast via ovan nämnda e-post)

Gruppledare: kriminalöverkonstapel Satu Oinonen: 0295 456 633

Vice gruppledare: kriminalöverkonstapel Tuomas Hyvönen: 0295 455 247

Kuopio

 • Socialarbetare: 044 718 3305
 • Undomsarbetare: 044 718 2667

Iisalmi

 • Polisen: 0295 455 039 och 0295 455 247
 • Servicehandledare: 040 830 4341
 • Ungdomsarbetare: 040 588 6801
 • Psykiatrisk sjukskötare: 040 662 8938

Förebyggande verksamhet Norra Karelen

E-post: [email protected]

Rådgivande telefon: 050 306 7739

Gruppledare: kriminalöverkonstapel Minna Väistö: 029 545 6488

Vice gruppledare: kriminalöverkonstapel Jukka Myller: 0295 456 463

Joensuu

 • Socialhandledare: 050 432 9689
 • Specialungdomsarbetare: 050 4733 828

Förebyggande verksamhet Södra Savolax

E-post: [email protected]

Rådgivande telefon: 0295 455 630

Gruppledare: kriminalöverkonstapel Toni Reinikainen: 0295 455 574

Vice gruppledare: kriminalöverkonstapel Heikki Vehmas: 0295 455 129

S:t Michel

 • Socialarbetare: 044 794 7394
 • Psykiatrisk sjukskötare: 040 359 7204
 • Ungdomsarbetare: 040 1294 115

Nyslott

 • Socialhandledare: 044 417 4133
 • Ungdomsarbetare: 044 417 4280
 • Sjukskötare: 044 417 2166

Varkaus

 • Polisen: 0295 455 815 och 0295 455 379
 • Specialungdomsarbetare: 040 538 5220
 • Sjukskötare: 040 351 0158
 • Socialhandledare: 044 743 6636

Pieksämäki

 • Polisen: 0295 455 656
 • Socialarbetare: 044 799 5623
 • Psykiatrisk sjukskötare: 040 352 3430
 • Specialungdomsarbetare: 044 799 5348

Östra Nyland

Beskrivning av verksamheten: Ankkarverksamheten ingriper vid brott begångna av barn under 15 år samt andra olämpliga beteenden och företeelser hos barn och ungdomar. 

Inom polisinrättningens område finns åtta ankarteam: Vanda 2 team (Team 1 Västra Vanda och Aviapolis-Backas, Team 2 Korso-Björkby-Dickursby-Håkansböle), Kervo-teamet, Träskända-Tusby-teamet, Hyvinge-Nurmijärvi-teamet, Mäntsälä-Borgnäs-teamet och Östra teamet (Borgå, Sibbo, Lovisa, Lovisa, Askola, Lappträsk, Myrskylä, Pukkila).

Kontaktuppgifter:

Sydöstra Finland

Beskrivning av verksamheten: EET-gruppen vid Sydöstra Finlands polisinrättning utför ankarverksamhet som en del av sitt mångprofessionella samarbete med städernas och kommunernas myndighetsaktörer på sitt område. Gruppen fokuserar sej på gärningar gjorda av minderåriga, speciellt under 15-åringar, som fyller rekvisitet för något brott med syftet att bryta eller förebygga återfallsbrottslighet. Eftersom man omorganiserat ankarverksamheten så slutar polisen avtal med andra aktörer under början av 2019 varefter kontaktuppgifter uppdateras för dessa.

Norra Kymmenedalen (Kouvola) 

Kontaktuppgifter:

 • Kouvola huvudpolisstation, Vuorikatu 1, 45101 Kouvola
 • Polisen 0295 435 612 eller 0295 435 725 eller 0295 435 474
 • Servicechef 0400 659 942
 • [email protected]

Södra Kymmenedalen (Kotka, Fredikshamn, Vironlahti, Miehikkälä, Pyttis)

Kontaktuppgifter:

 • Kotka polisstation, Ruukinkatu 12, 48101 Kotka
 • Polisen 0295 435 804 eller 0295 435 868 
 • Servicechef 0400 659 942
 • [email protected]

Södra Karelen (Villmanstrand, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Savitaipale, Taipalsaari, Luumäki, Lemi)

Kontaktuppgifter:

 • Villmanstrand polisstation, Villimiehenkatu 2 C, 53100 Lappeenranta
 • Polisen 0295 437 179 eller 0295 435 676
 • Ungas rättliga företrädare 040 709 9334 eller 0400 815 326
 • [email protected]

Lappland

Sydöstra team (Rovaniemi, Ranua, Posio, Pello)

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamheten fokuserar på unga som riskerar att marginaliseras. Aktörer utöver polisen är socialservicen, ungdomsarbetet och hälsovården. 

Kontaktuppgifter:

 • Du kan skicka en kontaktbegäran per e-post till adressen [email protected]
 • Polisen 0295 466 993 (om numret inte svarar, lämna en begäran om att ringa per e-post till adressen ovan)

Sydvästra team (Kemi, Keminmaa, Torneå, Simo)

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamheten fokuserar på unga som riskerar att marginaliseras. Aktörer utöver polisen är socialservicen, ungdomsarbetet och hälsovården.

Kontaktuppgifter:

 • Du kan skicka en kontaktbegäran per e-post till adressen [email protected]
 • Polisen 0295 466 993 (om numret inte svarar, lämna en begäran om att ringa per e-post till adressen ovan)

Östra team (Kemijärvi, Sodankylä, Salla, Savukoski, Pelkosenniemi)

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamheten fokuserar på unga som riskerar att marginaliseras. Aktörer utöver polisen är socialservicen, ungdomsarbetet och hälsovården.

Kontaktuppgifter:

 • Du kan skicka en kontaktbegäran per e-post till adressen [email protected]
 • Polisen 0295 466 993 (om numret inte svarar, lämna en begäran om att ringa per e-post till adressen ovan)

Sydvästra Finland

Åbo

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Åbo fokuserar på under 18-åringars brottsliga beteende och ger stöd åt minderåriga offer samt deras föräldrar. Därtill arbetar ankarteamet med barnfamiljer var det förekommer familjevåld och våld i nära relation. Ankkuriteamets mål är att förebygga exklusion samt nå ungdomar som väcker oro samt ledslaga dem till rätta hjälptjänster. Verksamheten verkställs i nära samarbete med andra myndigheter och tredje sektorns aktörer.

Kontaktuppgifter:

 • Ankarteamet, Eriksgatan 40-42, 20100 Åbo
 • [email protected]
 • Socialarbetare 040 634 1569 eller 040 482 6242
 • Socialhandledare 044 907 2803, 040 628 8533 eller 044 7305 785
 • Sjukskötare 044 907 4268

Salo

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet fokuserar på brott begångna av ungdomar, huvudsakligen förstagångsförbrytare, samt våld i parförhållanden.

Kontaktuppgifter:

 • Kirkkokatu 1-3, 24100 Salo
 • [email protected]
 • Polisen 0295 444 835
 • Socialarbetare 044 778 3008
 • Sjukskötare 044 772 3745

Loimaa, Aura, Koski TL, Marttila, Oripää, Pöytyä

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Loimaa fokuserar på brott begångna av minderåriga och andra problembeteenden samt våld i familjer och nära relationer.

Kontaktuppgifter:

 • Ankarteamet, Vareliuksenkatu 2, 32200 Loimaa
 • [email protected]
 • Polisen 0295 446 653
 • Socialarbetare 02 761 2132 eller 050 528 3560
 • Sjukskötare 02 761 2112 eller 050 304 0029

Nystad, Letala, Pyhäranta, Tövsala, Gustavs, Vemo

Kontaktuppgifter:

 • Nystad polisstation, Mörnenkatu 2, 23500 Nystad
 • [email protected]
 • Polisen 0295 449 081
 • Socialarbetare 040 839 7345
 • Sjukskötare 040 662 4045
 • Ungdomsarbetare 040 624 1353

Pargas och Kimitoön

Kontaktuppgifter:

 • Pargas polisstation: Strandvägen 30, 21600 Pargas
 • Kimitoön polisstation: Domarringen 8, 25700 Kimito
 • Polisen 050 421 0675 (på måndagar 9-12 och på torsdagar 13-16), [email protected]
 • Socialhandledare 040 6288 533

Satakunta


Beskrivning av verksamheten: I Satakunta ordnas ankarverksamhet i hela landskapet. Satakunta är indelat i verksamhetsområdena för det nordliga och södra teamet. Ankarteamen i Satakunta ingriper i ett tidigt skede i minderårigas brottsliga beteende, utreder den unga kundens livssituation på ett övergripande sätt och hänvisar vid behov till hjälp och stöd. Ankarteamen sköter också nära relationer och fall av familjevåld när det finns minderåriga barn i familjen.

Kontaktuppgifter:

 • Regionkoordinatorn för ankarverksamheten 044 701 6138
 • [email protected]
 • Överkonstapeln 029 544 9209

Norra ankarteamet (Björneborg, Merikarvi, Ulvsby, Kankaanpää, Påmark, Siikainen, Jämijärvi, Karvia, Harjavalta, Nakkila)

Kontaktuppgifter:

 • Satakunnankatu 5, 28100 Pori
 • [email protected]
 • [email protected]
 • Polisen 0295 446 607, 0295 449 218, 0295 446 775, 0295 449 270
 • Socialarbetare 044 701 6138
 • Handledare 044 701 9901
 • Sjukskötare 044 701 3028, 044 701 6261

Södra ankarteamet (Raumo, Eura, Euraåminne, Huittinen, Kumo, Säkylä)

Kontaktuppgifter:

Västra Nyland

Esbo 

Beskrivning av verksamheten: Vid verksamhetsställena i Esbo genomförs ankkarverksamheten i samarbete med flera av stadens myndigheter.

Kontaktuppgifter:

Lojo

Ankarverksamheten genomförs i ett multiprofessionellt team som består av experter från polisen, socialväsendet, hälsovårdsväsendet och ungdomsarbetet. Teamet träffar den unga och hans eller hennes familj i ett så tidigt skede som möjligt, så att den unga kan stödjas och vid behov hänvisas till hjälp eller stöd.
I regel styrs verksamheten via barnskydds- eller brottsanmälan. Ankarteamet kan konsulteras vid behov om det har varit bekymrat över den ungas rusmedelsanvändning, det brott som begåtts eller misstanke om brott eller andra problem som gäller den ungas välbefinnande.

Ankarteamets rådgivningsnumret 044 493 2315, kan kontaktas vardagar på tisdag torsdag kl. 9.00–11.00.

Kontaktuppgifter:

 • Lojo polisstationen , Postikatu 3 B, 08100 Lohja
 • Polisen 0295 436 142 / 0295 436 379
 • Socialarbetare: 044 374 8862
 • Psykiatrisjukskötare: 044 493 5450
 • Särskild ungdomsarbetare 044 767 4913

Uleåborg

Uleåborg

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Uleåborg ingriper i minderårigas brottsliga beteende, utreder på ett övergripande sätt den unga kundens livssituation och hänvisar vid behov till hjälp och stöd. Ankarteamet omfattar också familjevåld om det till familjen hör minderåriga barn.

Kontaktuppgifter:

 • Yrttipellontie 6, 3. krs
 • Polisen 0295 464 653
 • Socialarbetare 040 612 4954
 • Psykiatrisjukskötare 040 648 3837
 • Ungdomshandledare 040 481 1477

Kajana

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet i Kajana fokuserar på brott begångna av barn (under 15 år) och ungdomar (under18 år) i tätt samarbete med övriga myndigheter samt aktörer inom den tredje sektorn.

Kontaktuppgifter:

 • Uleåborgs polisstation; Kajana polisstation, Lönnrotinkatu 2 a, 87100 Kajana, PB 69, 87101 Kajana
 • Polisen 0295 464 278
 • Socialhandledare 044 797 5391
 • Psykiatrisjukskötare 044 703 4003
 • Särskild ungdomsarbetare 044 421 4359

Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet fokuserar på brott begångna av barn (under 15 år) och ungdomar (under18 år) i tätt samarbete med övriga myndigheter samt aktörer inom den tredje sektorn.

Kontaktuppgifter:

 • Uleåborgs polisstation; Raahe polisstation, Kummatinkatu 6, 92150 Raahe
 • Polisen 050 456 4550
 • Socialarbetare 040 135 8493

Sotkamo

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamheten syftar till att främja ungas och familjers välbefinnande och att bryta brottsspiralen i ett så tidigt skede som möjligt. Till ankarteamet hör experter från polisen, social- och hälsovården och ungdomstjänsterna. Teamet träffar den unga personen och hans eller hennes vårdnadshavare så snart som möjligt efter att den unga har väckt oro. Vid behov hänvisas den unga till hjälp eller stöd.

Kontaktuppgifter:

 • Uleåborgs polisstation Sotkamon polisstation, Akkoniementie 10, 88600 Sotkamo
 • Polisen 0295 464 278
 • Socialhandledare 044 7567 479
 • Ungdomsarbetare  044 7502 117
 • Psykiatrisjukskötare 044 7974 200

Kuhmo

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamheten syftar till att främja ungas och familjers välbefinnande och att bryta brottsspiralen i ett så tidigt skede som möjligt. Till ankarteamet hör experter från polisen, social- och hälsovården och ungdomstjänsterna. Teamet träffar den unga personen och hans eller hennes vårdnadshavare så snart som möjligt efter att den unga har väckt oro. Vid behov hänvisas den unga till hjälp eller stöd.

Kontaktuppgifter:

 • Uleåborgs polisstation Kuhmon poliisstation, Koulukatu 6, 88900 Kuhmo
 • Polisen 0295 464 278
 • Socialhandledare 044 7974 181
 • Psykiatrisjukskötare 044 7974 200
 • Ungdomsarbetare 044 7255 412

Suomussalmi

Beskrivning av verksamheten: Ankarverksamheten syftar till att främja ungas och familjers välbefinnande och att bryta brottsspiralen i ett så tidigt skede som möjligt. Till ankarteamet hör experter från polisen, social- och hälsovården och ungdomstjänsterna. Teamet träffar den unga personen och hans eller hennes vårdnadshavare så snart som möjligt efter att den unga har väckt oro. Vid behov hänvisas den unga till hjälp eller stöd.

Kontaktuppgifter:

 • Uleåborgs polisstation Suomussalmi polisstation,, Keskuskatu 18, 89601 Suomussalmi
 • Polisen 0295 464 278, 0295 464 206
 • Socialhandledare 044 7393 203
 • Psykiatrisjukskötare 044 7974 201
 • Ungdomsarbetare 044 7773 183

Österbotten

Södra Österbotten, Seinäjoki

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet är placerat vid polisstationen i Seinäjoki, där ett multiprofessionellt team behandlar brott som misstänks ha begåtts av personer under 18 år i välfärdsområdet samt barnskyddsanmälningar som gäller en minderårigs bruk av berusningsmedel eller annat beteende som inger oro. I ankarteamet för Södra Österbottens välfärdsområde finns förutom polisen även en socialarbetare och en socialhandledare. De poliser som arbetar i ankarteamet ansvarar också för samordningen av den förebyggande verksamheten (EET) inom sitt område.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 050 465 9901
 • Socialarbetare 06 416 2111
 • Socialhandledare 044 418 1265
 • Särskild ungdomsarbetare 0400 618 791

Mellersta Österbotten, Karleby 

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet är placerat vid polisstationen i Karleby, där ett multiprofessionellt team behandlar brott som misstänks ha begåtts av personer under 18 år i välfärdsområdet samt barnskyddsanmälningar som gäller en minderårigs bruk av berusningsmedel eller annat beteende som inger oro. I ankarteamet i Mellersta Österbottens välfärdsområde finns förutom polisen även en socialhandledare, en psykiatrisk sjukskötare och en ungdomshandledare. De poliser som arbetar i ankarteamet ansvarar också för samordningen av den förebyggande verksamheten (EET) inom sitt område..

Kontaktuppgifter:

 • Teamnummer 040 4882 904  
 • Polisen 0295 449 602
 • Socialhandledare 040 806 5414
 • Ungdomsarbetare 040 806 5779
 • Psykiatrisjukskötare 040 804 2263 

Kust-Österbotten, Vasa

Beskrivning av verksamheten: Ankarteamet är placerat vid Vasa huvudpolisstation, där ett multiprofessionellt team behandlar brott som misstänks ha begåtts av personer under 18 år i välfärdsområdet samt barnskyddsanmälningar som gäller en minderårigs bruk av berusningsmedel eller annat beteende som inger oro. I ankarteamet för kust-Österbottens välfärdsområde finns förutom polisen även en socialhandledare, en psykiatrisk sjukskötare och en ungdomshandledare. De poliser som arbetar i ankarteamet ansvarar också för samordningen av den förebyggande verksamheten (EET) inom sitt område.

Kontaktuppgifter:

 • Polisen 0295 449 555
 • Socialhandledare 040 569 0520
 • Psykiatrisjukskötare 040 566 4859
 • Upsökande ungdomsarbetare 040 687 95 29 

Inre Finland

Birkaland och Mellestra Finland

Beskrivning av verksamheten: Tyngdpunkten i ankarverksamheten ligger på unga under 15 år. Genom tidigt ingripande förebygger man minderårigas brottsliga beteende samt våld i hemmet och i nära relationer och hänvisar parterna vid behov till hjälp och stöd. I verksamheten deltar förutom polisen även specialungdomsarbetet, socialjour och medlingsbyrå.

Kontaktuppgifter Birkaland:

 • Polisen [email protected] eller 0295 415 000
 • Socialarbetare, ungas brottsärenden: 050 062 1469 och 050 557 4314
 • Socialarbetare, våld i nära relation: 040 639 7899 och sjukskötare 050 306 2314
 • Birkalands medlingsbyrå 0400 397 860

Kontaktuppgifter Jyväskylä

 • Polisen [email protected] eller 0295 415 000
 • Socialarbetare 014 266 3559 eller 050 354 9033 
 • Psykiatrisjukskötare 014 266 5078 eller 050 576 8293
 • Särskild ungdomsarbetare 014 266 8858 eller 050 534 5625

Kontaktuppgifter Valkeakoski

 • Polisen [email protected] tai 0295 445 824 (Valkeakoski) tai 0295 445 375 (Valkeakoski) tai 0295 445 305 (Lempäälä)
 • Socialarbetare 040 335 7388 (Valkeakoski)
 • Socialarbetare 040 133 7501 (Lempäälä)

Kontaktuppgifter Äänekoski

Kontaktuppgifter Ikaalinen

 • Polisen [email protected] tai 0295 445 666
 • Socialarbetare 044 730 6515
 • Sjukskötare 044 730 1386
 • Uppsökande ungdomsarbetare 044 730 6594
 • Ungdomsarbetare 044 730 1225

Kontaktuppgifter Sastamala 

 • Polisen [email protected] tai 0295 445 344 tai 0295 445 995
 • Socialarbetare 050 577 9959, 040 7128256
 • Psykiatrisjukskötare 040 668 5679
 • Särskild ungdomsarbetare 040 661 4821