Valikko

Ankkuritoiminta alueittain

Huomioithan, että nämä yhteystiedot on tarkoitettu vain kiireettömiin yhteydenottoihin liittyen ankkuritoimintaan.

Tästä löydät ankkuritoimijoiden yhteystiedot alueittain:

Helsinki

Helsinki

Toiminnan kuvaus: Ankkuriryhmä tapaa asiakkaita tavoitteena esim. lapsen tai nuoren rikoskierteen katkaisu, lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy tai uhrin/tekijän kokonaisvaltainen auttaminen ja ohjaaminen tarvittavan tuen piiriin. Ankkuriryhmässä työskentelee poliisien lisäksi sosiaalityöntekijöitä ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Yhteystiedot:

Häme

Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Humppila

Toiminnan kuvaus: Forssan ankkuritiimi hoitaa alaikäisten tekemien rikosten ja muiden huolenaiheiden lisäksi myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä ilmoituksia, sekä konsultoi nuoriin liittyvissä asioissa. Ankkuritiimiin kuuluvat poliisin lisäksi myös sosiaalityöntekijä sekä psykiatrinen sairaanhoitaja.

Yhteystiedot:

 • Forssan poliisiasema Murrontie 3 30420 Forssa
 • Poliisi 0295 434 418
 • Sairaanhoitaja +358 45 359 3718
 • Sosiaalityöntekijä +358 40 769 3321

Hämeenlinna, Hattula, Janakkala

Toiminnan kuvaus: Hämeenlinnan ankkuritiimi hoitaa alaikäisten rikosasioiden lisäksi myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä ilmoituksia sekä konsultoi nuoriin liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:

 • Hämeenlinnan poliisiasema, Hattelmalantie 2, 13130 Hämeenlinna
 • Poliisi 0295 437 801
 • Sosiaalityöntekijä +358 50 523 5226
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja +358 50 407 9184
 • Sosiaaliohjaaja +358 50 381 3917
 • Nuorisotyöntekijä +358 40 541 2790

Lahti, Heinola, Orimattila, Asikkala, Hartola, Hollola, Kärkölä, Padasjoki, Sysmä, Pukkila, Myrskylä

Toiminnan kuvaus: Päijät-Hämeen ankkuritiimi hoitaa alaikäisten tekemiä rikoksia ja niissä asioissa nuorten puhutuksia, sekä muilta toimijoilta tulevia nuoriin liittyviä huolenaiheita. Lisäksi tiimissä toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Yhteystiedot:

 • Lahden pääpoliisiasema, Esikuntakatu 4, 15700 Lahti
 • Poliisi: 0295 437 445 tai 0295 437 456
 • Sosiaalityöntekijä +358 44 716 1736
 • Etsivä nuorisotyöntekijä +358 44 416 3216 tai +358 44 416 3215
 • Erityisnuorisotyönohjaaja +358 44 719 1232 tai +358 44 719 1272

Riihimäki, Loppi, Hausjärvi

Toiminnan kuvaus: Riihimäen ankkuritiimiin kuuluvat poliisin lisäksi myös sosiaalityöntekijä täysipäiväisenä sekä psykiatrinen sairaanhoitaja ja erityisnuorisotyöntekijä. Tiimi hoitaa alaikäisten tekemien rikosten ja muiden huolenaiheiden lisäksi myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä ilmoituksia sekä konsultoi nuoriin liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:

 • Riihimäen poliisiasema Temppelikatu 8 11100 Riihimäki
 • Poliisi +358 295 437 951
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja amk +358 40 330 4233
 • Erityisnuorisotyöntekijä +358 40 330 4719
 • Sosiaalityöntekijä +358 400 852 320
   

Itä-Suomi

Kuopio

Toiminnan kuvaus: Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja jalkautumalla nuorten pariin. Kuopiossa ryhmään kuuluu ryhmänjohtajan lisäksi 4 poliisia, laitoksen sosiaalityöntekijä sekä Kuopion kaupungin ryhmään sijoittamat; sosiaalityöntekijä, nuorisotyöntekijä sekä psykiatrinen sairaanhoitaja.

Yhteystiedot:

 • Poliisi 0295 456 651; 0295 455 135;  0295 455 011; 0295 455 142; 0295 456 190
 • Sosiaalityöntekijä +358 295 456 604 tai +358 44 718 3305
 • Nuorisotyöntekijä +358 44 718 2683
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja +358 44 718 6396
 • ankkuri.itä[email protected]

Joensuu

Toiminnan kuvaus: Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja jalkautumalla nuorten pariin. Joensuussa ryhmään kuuluu 4 poliisia, kaupungin erityisnuorisotyöntekijä sekä sosiaaliohjaaja.

Yhteystiedot:

 • Poliisi 0295 456 223; 0295 456 321; 0295 456 463; 0295 456 315
 • Sosiaaliohjaaja +358 50 432 9689 
 • Erityisnuorisotyöntekijä +358 50 572 5123
 • ankkuri.itä[email protected]

Mikkeli

Toiminnan kuvaus: Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja jalkautumalla nuorten pariin. Mikkelin ryhmässä on kaksi poliisia sekä kaupungin sosiaalityöntekijä.

Yhteystiedot:

Savonlinna

Toiminnan kuvaus: Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja jalkautumalla nuorten pariin. Savonlinnan ankkuriryhmässä työskentelee yhden poliisin lisäksi kaupungin sosiaaliohjaaja ja osa-aikainen nuorisotyöntekijä.

Yhteystiedot:

Iisalmi

Toiminnan kuvaus: Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja jalkautumalla nuorten pariin.

Yhteystiedot:

 

Itä-Uusimaa

Hyvinkää

Toiminnan kuvaus: Hyvinkään ankkuritoiminnassa puututaan alle 15-vuotiaiden tekemiin rikollisiin tekoihin ja muihin lasten ja nuorten toimesta esille tuleviin sopimattomiin käyttäytymisiin ja ilmiöihin. Hyvinkään tiimissä työskentelee poliisi, sosiaalityöntekijä ( 3 ) , psykiatrinen sairaanhoitaja ja erityisnuorisotyöntekijä ( 2 ).

Yhteystiedot:

 • Poliisi 0295 435 176

 

Kaakkois-Suomi

Toiminnan kuvaus: Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen EET-ryhmä suorittaa ankkuritoimintaa moniviranomaisyhteistyönä alueen kaupunkien ja kuntien viranomaistoimijoiden kanssa. Ryhmä keskittyy alaikäisten, erityisesti alle 15-vuotiaiden tekemiin rikoksen tunnusmerkistön täyttämiin tekoihin, tavoitteena rikoskierteen katkaisu tai sen ennalta ehkäisy. Koska ankkuritoimintaa ollaan järjestelty uudelleen, sopimukset poliisin sekä eri toimijoiden välillä solmitaan 2019 vuoden alussa. Näin ollen yhteystiedotkin täsmentyvät alkuvuoden 2019 aikana lähinnä muiden toimijoiden osalta.

Yhteystiedot:

 • Poliisi (Kymenlaakso) 0295 435 612; 0295 435 725; 0295 414 429 tai (Etelä-Karjala) 0295 436 942; 0295 437 197
 • [email protected]

 

Lappi

Rovaniemi

Toiminnan kuvaus: Ankkuritoiminnan painopisteessä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Toimijoina ovat poliisin lisäksi mukana Ensi‐ ja turvakoti, Etsivä nuorisotyö, Sosiaalipalvelut, Lasten psykiatria ja muut avaintahot/‐henkilöt.

Yhteystiedot:

Kemi-Tornio

Toiminnan kuvaus: Ankkuritoiminnan painopisteessä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Toimijoina ovat poliisin lisäksi mukana Sosiaalipalvelut, Nuorisotyö ja muut avaintahot.

Yhteystiedot:

 

Lounais-Suomi

Turku

Toiminnan kuvaus: Turun ankkuritiimi keskittyy alle 18-vuotiaiden rikolliseen käyttäytymiseen ja alaikäisten rikosten uhrien sekä heidän perheidensä tukemiseen. Lisäksi ankkuritiimi työskentelee lapsiperheiden kanssa, joissa esiintyy perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Ankkuritiimin tavoitteena on ennalta ehkäistä syrjäytymistä sekä tavoittaa huolta aiheuttavia nuoria ja ohjata heitä oikeiden palvelujen pariin.Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot:

 • Ankkuritiimi, Eerikinkatu 40-42, 20100 Turku
 • Poliisit: ankkuri.tukara.lounais-suomi(a)poliisi.fi; Ankkuripoliisien whatsapp: +358 504665928
 • Sosiaalityöntekijä: +358 40 634 1569
 • Sosiaaliohjaaja: +358 44 907 2803
 • Sairaanhoitaja: +358 40 628 0435

Salo

Toiminnan kuvaus: Salon ankkuritiimi keskittyy nuorten, pääasiassa ensikertalaisten, tekemiin rikoksiin sekä parisuhdeväkivaltaan.

Yhteystiedot:

 • Kirkkokatu 1-3, 24100 Salo
 • Poliisi 0295 444 835
 • Sosiaalityöntekijä +358 44 778 3015
 • Sairaanhoitaja +358 44 772 3745

Loimaa, Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää ja Pöytyä

Toiminnan kuvaus: Loimaan ankkuritiimi keskittyy alaikäisten tekemiin rikoksiin ja muuhun ongelmakäyttäytymiseen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan.

Yhteystiedot:

 • Ankkuritiimi, Vareliuksenkatu 2, 32200 Loimaa
 • Poliisi 0295 446 653
 • Sosiaalityöntekijä +358 2 761 2132 tai +358 50 528 3560
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja +358 2 761 2112 tai +358 50 304 0029

Pori

Toiminnan kuvaus: Porin ankkuritiimi keskittyy varhaisen puuttumisen kautta alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, lapsiperheiden lähisuhdeväkivaltaan sekä sisäisen turvallisuuden parantamiseen moniammatillisella yhteistyöllä.

Yhteystiedot:

 • Ankkuritiimi, Satakunnankatu 5, 28100 Pori
 • Poliisit 0295 449 228 ja 0295 449 232
 • Sosiaalityöntekijä +358 44 701 6138
 • Ohjaaja +358 44 701 9901
 • psyk. sairaanhoitaja +358 44 701 6261

Rauma

Toiminnan kuvaus: Rauman ankkuritiimin puuttuu alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, selvittää nuoren asiakkaan elämän tilannetta kokonaisvaltaisesti ja ohjaa tarvittaessa avun ja tuen piiriin. Ankkuritiimiin kuuluu myös perheväkivalta, jos perheeseen kuuluu alaikäisiä lapsia.

Yhteystiedot:

 • Aittakarinkatu 21, 26100 RAUMA
 • Poliisi 0295 445 225
 • Sosiaalityöntekijä +358 44 486 3605
 • Sosiaaliohjaaja +358 44 793 5533
 • Terveydenhoitaja +358 44 4032049

 

Länsi-Uusimaa

Espoo ja Lohja

Toiminnan kuvaus: Espoon ja Lohjan toimipisteissä toteutetaan ankkuritoimintaa moniviranomaisyhteistyönä kaupungin viranomaisten kanssa.

Yhteystiedot:

 

Oulu

Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala.

Toiminnan kuvaus: Nuorisorikosryhmä; alle 18-vuotiaiden rikostutkinta. Tiivis yhteistyö Oulun pääpoliisiasemalla työskentelevän lastensuojelun erityisohjaajan kanssa.

Yhteystiedot:

 • Oulun keskustan poliisiasema, Viestikatu 1, PL 45, 90101 Oulu
 • Poliisi 0295 465 891
 • Lastensuojelun erityisohjaaja +358 44 703 4893

Kajaani

Toiminnan kuvaus: Kajaanin ankkuritiimi keskittyy lasten (alle 15-vuotiaiden) ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) tekemiin rikoksiin tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot:

 • Oulun poliisilaitos; Kajaanin poliisiasema, Lönnrotinkatu 2 a, 87100 Kajaani, PL 69, 87101 Kajaani
 • Poliisi 0295 464 041
 • Sosiaaliohjaaja +358 44 710 1749
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja +358 44 703 4003
 • Nuorisotyöntekijä +358 44 715 7128

 

Pohjanmaa

Seinäjoki

Toiminnan kuvaus: Ankkuritoimintaa on Seinäjoen poliisiasemalla, jossa moniammatillinen tiimi käsittelee kaikki alle 18-vuotiaiden tekemiksi epäilyt rikokset ja rikolliset teot sekä poliisin ja muiden viranomaistahojen tekemät lastensuojeluilmoitukset, jotka koskevat alaikäisen päihteidenkäyttöä tai rikollista toimintaa. Seinäjoen ankkurissa on edustus poliisista, sosiaalitoimesta ja nuorisotoimesta.

Yhteystiedot:

 • Poliisi +358 50 465 9901
 • Sosiaalityöntekijä +358 6 416 2111
 • Sosiaaliohjaaja +358 44 418 1265
 • Erityisnuorisotyöntekijä +358 400 618 791

 

Sisä-Suomi

Tampere ja Jyväskylä

 Toiminnan kuvaus: Tampereella ja Jyväskylässä ankkuritoiminnan painopiste on alle 15-vuotiaisiin nuoriin liittyvien asioiden ratkaisussa. Varhaisen puuttumisen kautta ennalta estetään alaikäisten rikollista käyttäytymistä sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja ohjataan osapuolia tarvittaessa avun ja tuen piiriin. Toiminnassa ovat mukana poliisin lisäksi sosiaalipäivystys ja sovittelutoimisto. Ankkuritoiminnassa työskentelevät sosiaalipäivystyksen työntekijät palvelevat tamperelaisia ja orivesiläisiä asiakkaita.

Yhteystiedot:

 • Poliisi: [email protected] tai 0295 415 000.
 • Sosiaalityöntekijä, nuorten rikosasiat: +358 50 062 1469 ja +358 50 557 4314
 • Sosiaalityöntekijä, lähisuhdeväkivalta: +358 40 639 7899 ja sairaanhoitaja +358 50 306 2314
 • Pirkanmaan sovittelutoimisto +358 40 039 7860