Kakor på webbplatsen

En kaka (eller cookie) är en textfil som webbläsaren sparar på din dator, surfplatta eller telefon. Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Dessutom använder webbplatsen webbläsarens lokala lagringsutrymme (local storage) för att lagra identifikatorer. I denna text avses med kakor också denna teknik.

Kakor gör det bland annat möjligt att spara dina inställningar, såsom språkval, när du navigerar från en sida till en annan på webbplatsen. 

Med hjälp av nödvändiga kakor säkerställer vi webbplatsens tekniska funktion, och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

Tjänsteleverantörer är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och dess avtalsparter.

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om att kakor tillåtits i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID 
Kaka i publikationssystemet som används för att koppla användaren till en egen session. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Kaka i publikationssystemet som används för att spara tidsstämpeln för användarens session och för att varna att sessionen håller på att löpa ut. Kakan lagras i ett år.

AWSALB, AWSALBCORS
Kakor i servermiljön som förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att användarsessionen inte avbryts. Den senare kakan säkerställer att webbplatsen fungerar i de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna lagras i en vecka.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Kaka på webbplatsen som sparar information om att användningen av kakor godkänns eller förbjuds i webbläsaren. Kakan lagras i ett år.

JSV, MTV1CONFSUM, MTV1PULSE
Kaka i tjänsten som hindrar skräppost, som tjänsten använder för att tolka om användaren är en bot eller inte. Kakan används när användaren skickar in formulär. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

_GRECAPTCHA
Kaka i tjänsten som hindrar skräppost, som tjänsten använder för att tolka om användaren är en bot eller inte. Kakan används när användaren skickar in formulär. Kakan lagras i sex månader.

Förbud mot användningen av kakor

Webbplatsen använder ett meddelande om kakor (cookie banner eller cookie consent banner). När du använder webbplatsen kan du antingen godkänna eller vägra icke-nödvändiga kakor och insticksprogram (plug-ins). Om du inte godkänner kakor, lagras icke-nödvändiga kakor eller insticksprogram inte på din dator, surfplatta eller telefon.

Du kan också ändra tidigare inställningar för kakor.