Muita auttavia tahoja

Nuorten puhelin

Mahdollisuus keskustella huolista anonyymisti ja luottamuksellisesti aikuisen kanssa.

Lisätietoa Nuorten puhelimasta löydät tästä.

Marak

Tarkoituksena auttaa lähi- tai parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai uhan alla eläviä henkilöitä. Tavoitteena on, että uhri saa tarvitsemansa avun ammattilaisilta/viranomaisilta helposti ja nopeasti.

Lisätietoa Marak -toiminnasta löydät tästä.

Ohjaamo

Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen yksilöllistä ohjausta, neu-vontaa ja tukea arjen hallintaan ja sosiaalisiin valmiuksiin sekä kolutukseen ja työllistymiseen liittyen.

Lisätietoa Ohjaamosta löydät tästä.

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Tarkoituksena on tukea rikoksen uhrin, hänen läheistensä ja rikosasian todistajan asemaa tuottamalla tukipalveluita, kuten käytännön neuvoja ja psyykkistä tukea.

Lisätietoa Rikosuhripäivystyksestä löydät tästä. 

Rikos- ja riita-asiain sovittelu

Tarkoituksena on tarjota rikoksen tai riidan osapuolille mahdollisuutta käsitellä uhrille aiheutuneita haittoja sekä sopia niiden hyvittämisestä puolueettoman sovittelijan tuella.

Lisätietoa rkos- ja riita-asiain sovittulusta löydät tästä.

Vamos

Tarkoituksena on tukea nuoria, jotka ovat vaarassa jäädä muiden palveluiden ulkopuolelle ja tarvitsevat kohdennettua tukea. Palvelut pyritään tarjoamaan yksilöllisesti nuoren lähtökohdista käsin. Palvelua on kahdeksalla paikkakunnalla: Helsingissä, Espoossa, Lahdessa, Turussa, Kuopiossa Oulussa, Rovaniemellä ja Vantaalla.

Lisätietoa Vamoksesta löydät tästä.

Yhdenvertaisuus.fi

Yhdenvertaisuus.fi sivusto on oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.

Lisätietoa Yhdenvertaisuus.fi:stä