Muita auttavia tahoja

Nuorten puhelin

Mahdollisuus keskustella huolista anonyymisti ja luottamuksellisesti aikuisen kanssa.

Lisätietoa Nuorten puhelimesta löydät tästä.

Marak

Tarkoituksena auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai uhan alla eläviä henkilöitä. Tavoitteena on, että uhri saa tarvitsemansa avun ammattilaisilta/viranomaisilta helposti ja nopeasti.

Lisätietoa Marak -toiminnasta löydät tästä.

Ohjaamo

Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen yksilöllistä ohjausta, neuvontaa ja tukea arjen hallintaan ja sosiaalisiin valmiuksiin sekä kolutukseen ja työllistymiseen liittyen.

Lisätietoa Ohjaamosta löydät tästä.

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Tarkoituksena on tukea rikoksen uhrin, hänen läheistensä ja rikosasian todistajan asemaa tuottamalla tukipalveluita, kuten käytännön neuvoja ja psyykkistä tukea.

Lisätietoa Rikosuhripäivystyksestä löydät tästä. 

Rikos- ja riita-asiain sovittelu

Tarkoituksena on tarjota rikoksen tai riidan osapuolille mahdollisuutta käsitellä uhrille aiheutuneita haittoja sekä sopia niiden hyvittämisestä puolueettoman sovittelijan tuella.

Lisätietoa rikos- ja riita-asiain sovittelusta löydät tästä.

Vamos

Tarkoituksena on tukea nuoria, jotka ovat vaarassa jäädä muiden palveluiden ulkopuolelle ja tarvitsevat kohdennettua tukea. Palvelut pyritään tarjoamaan yksilöllisesti nuoren lähtökohdista käsin. Palvelua on kahdeksalla paikkakunnalla: Helsingissä, Espoossa, Lahdessa, Turussa, Kuopiossa Oulussa, Rovaniemellä ja Vantaalla.

Lisätietoa Vamoksesta löydät tästä.

INTO ry

Into on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio, joka tekee aktiivisesti yhteiskunnallista vaikuttamista eri kanavien kautta ja tarjoaa vaikuttavia ratkaisuja osallisuuden vahvistumiseen sekä siirtymiin kohti työelämää ja opiskelua

Lisätietoa Into ry:stä löydät tästä 

Yhdenvertaisuus.fi

Yhdenvertaisuus.fi sivusto on oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.

Lisätietoa Yhdenvertaisuus.fi:stä

Ennakoiva talousneuvonta 

Ulosottolaitoksen ennakoiva talousneuvonta kouluttaa ja neuvoo sidosryhmiään sekä kansalaisia henkilökohtaisen talouden hallinnassa, auttaa ehkäisemään velkaongelmien muodostumista sekä jakaa tietoa ulosottomenettelystä. Osa ennakoivaa talousneuvontaa ovat ympäri Suomea toimivat Talousneuvolat, joissa annetaan matalan kynnyksen moniammatillista talousneuvontaa ilman ajanvarausta.

Lisätietoa ennakoivasta talousneuvonnasta

Talousneuvola

Talousneuvolassa annetaan matalan kynnyksen moniammatillista talousneuvontaa ilman ajanvarausta. Jokaisessa Talousneuvolassa on mukana vähintään Ulosottolaitoksen ja talous- ja velkaneuvonnan edustaja, mutta useilla paikkakunnilla mukana on myös esimerkiksi sosiaalitoimi, seurakunta tai Kela. Palvelu on maksutonta, nimetöntä ja luottamuksellista. Talousneuvoloita on noin 30 ympäri Suomen. 

Lisätieota Talousneuvolasta

Ulosotto

Ulosottolaitos on oikeusministeriön alainen virasto, joka hoitaa ulosottotoimelle laissa säädetyt tehtävät itsenäisesti ja riippumattomasti. Ulosoton tehtäviä ovat muun muassa rahasaatavien perintä, häädöt ja turvaamistoimet. Ulosottoon liittyvissä kysymyksissä ole suoraan yhteydessä Ulosottolaitokseen. 

Lisätietoa ulosottolaitoksesta