Tietoa Ankkuritoiminta.fi sivustosta

Sivusto on otettu käyttöön 15.1.2019 osana Poliisihallituksen hanketta 2017 -533 ISF-P "Ankkuritoiminnan kehittäminen raditoiminnassa" (myöh.Ankkuri-hanke).

Ankkuri-hanketta on toteutettu yhteistyössä Sisäministeriön ja Itä-Suomen Yliopiston kanssa ja se on saanut rahoitusta toteutukseen Euroopan Unionin sisäasiain rahastosta.

Ankkuritoiminta.fi sisältö

Etusivulla on kuvausta Ankkuritoiminnasta ja sisältönostoja keskeisiin toimintoihin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Nuorelle -osioon on koottu infoa nuoren asiakkuudesta Ankkuritoiminnassa ja linkkejä, joista nuori voi löytää tarvitsemaansa apua tai tukea.

Läheiselle -osiossa Ankkuritoiminnan kuvaus on kohdistettu huolta -aiheuttavan nuoren tunteville ihmisille.

Ammattilaiselle -osioon on koottu tietoa viranomaisten ja järjestöjen toiminnan tueksi.

Ota yhteyttä -osioon on koottu Ankkuritoiminnan yhteystietoja ja nuorta auttavien tahojen yhteystietoja.

Haku

Sivuston haku on sivun ylätunnisteessa. Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta. Palautteita käsitellään virka-aikana, ja niihin pyritään vastamaan kahden viikon sisällä. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. Palautelomakkeen löydät osoitteesta: https://www.webropolsurveys.com/S/B905370BCCD42D2A.par

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on Ankkuritoiminnan kehittämishankkeella, sisäministeriöllä, Poliisihallituksella tai muulla aineistoon liittyvällä tiedontuottajalla.


Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen Ankkuritoiminnan kehittämishankkeen edustajan tai sisäministeriön kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Sivustolla olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan Ankkuritoiminnan kehittämishankkeella/ Poliisihallituksella, sisäministeriöllä tai kuvien ottajilla. Kuvia ei voi eikä saa käyttää muissa yhteyksissä.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa Poliisihallituksen hanke 2017 -533 ISF-P. Sivustolla on sisältöä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Ankkuri-hanke ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ankkuri-hanke ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Ankkuri-hanke ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että Ankkuri-hanke olisi vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Ankkuri-hanke ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta. Ankkuri-hanke ei myöskään myönnä kenellekään oikeutta käyttää ja muokata mitä tahansa sivuston materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Ankkuri-hanke ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä osana palautteita tai sähköposteja.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää Ankkuri-hanketta sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Ankkuri-hanke pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Ankkuri-hankkeella on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Ankkuri-hanke on sitoutunut suojaamaan palautetta antavien kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Sivustolla ei kerätä henkilötietoja.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen sisäministeriön toimesta. Näitä tietoja ovat:
- ladatut sivut
- ajankohta
- IP -osoite
- verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Henkilötietojen osalta tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä palautteen yhteydessä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja. Näitä käytetään, jotta voimme vastata käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Huomioithan, että palautteena lähettämäsi tiedot on mahdollisesti tallennettava tukea myöntävän rahaston edellyttämien sääntöjen mukaisesti osaksi Ankkuri-hankkeen toiminnan tulosten raportointia.

Ankkuri-hanke saa tukea Euroopan Unionin Sisäasiain rahastosta ja siten Ankkuri-hanke on velvollinen säilyttämään hankkeeseen liittyvän kirjanpidon ja siihen liittyvän aineiston sekä muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat niin, että tuen käytön valvonta on mahdollista. Asiakirjojen säilyttäminen palvelee myös tuen saajaa mahdollisia epäsäännönmukaisuuksia selviteltäessä. Yllä mainitun aineiston lisäksi tuen saajan tulee säilyttää kaikki tarpeelliset tiedot, selvitykset, asiakirjat ja tallenteet, joilla voi olla merkitystä valvottaessa tuen myöntämisen perusteiden täyttymistä, käyttöä ja tuen ehtojen noudattamista. Myös siirron saajien hanketta koskevat asiakirjat tulee säilyttää tuen saajan toimesta. Aineisto on säilytettävä kymmenen vuotta tukipäätöksessä vahvistetusta tuen päättymispäivästä.