EUSA-rahastot

 

Sisäisen turvallisuuden rahasto (engl. Internal Security Fund, ISF) vastaa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian keskeisimpiin tavoitteisiin:

(1) hajottaa kansainväliset rikollisverkostot,
(2) ehkäistä terrorismia ja puuttua radikalisoitumiseen ja terroristien värväystoimintaan,
(3) parantaa kansalaisten ja yritysten turvallisuutta verkkoympäristössä,
(4) vahvistaa turvallisuutta rajavalvonnan avulla ja
(5) parantaa Euroopan kykyä selviytyä kriiseistä ja katastrofeista.

Suomen osuus sisäisen turvallisuuden rahastosta ohjelmakaudella 2014–2020 on noin 52,6 miljoonaa euroa. Rahasto on jaettu kahteen rahoitusvälineeseen. Ensimmäinen koskee Euroopan unionin ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa (engl. Borders and Visa, ISF-B) ja toinen poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa (engl. Police, ISF-P). Rahoitusvälineiden osuudet rahaston varoista ovat noin 36,9 miljoonaa euroa (ISF-B) ja noin 15,7 miljoonaa euroa (ISF-P).

ISF-P -rahoitusvälineellä tuetaan poliisiyhteistyötä ja rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa. Rahoitusvälineen toimialaan kuuluu

tietojenvaihdon ja tietojen saatavuuden parantaminen

rajat ylittävän sekä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, korruption, ihmiskaupan ja tietoverkkorikollisuuden torjunta ja ehkäiseminen

kansalaisten ja elintärkeän infrastruktuurin suojeleminen vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien tehokkaan hallinnan edistäminen.

Lisätietoa rahastosta on luettavissa: https://eusa-rahastot.fi/tietoa-rahastoista/isf