Ankkureille koulutusta väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja ekstremismistä

Julkaisuajankohta 15.6.2022 9.33
Tiedote

Yksi moniammatillisen ankkuritoiminnan tavoitteista on väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisy. Ilmiö on arkityössä melko marginaalinen ja sen tunnistaminen voi olla haasteellista.

Ankkuriammattilaisten kykyä tunnistaa väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista pyritään lisäämään vuonna 2022 erilaisilla koulutuksilla. Kesäkuun alussa järjestetty luento aloitti suunniteltujen koulutusten sarjan tarjoamalla perustietoa määritelmistä, väkivaltaisista ideologioista ja niiden ilmenemismuodoista sekä radikalisoitumisprosessista, joka on aina yksilöllinen. Väkivaltaisia aatemaailmoja ja ideologioita voidaan luokitella uskonnollisesti tai poliittisesti motivoituneeseen väkivaltaiseen ekstremismiin, separatististiseen väkivaltaiseen ekstremismiin sekä yhden asian liikkeisiin, joista kaksi ensimmäistä kategoriaa ovat merkittävämpiä suomalaisen toimintaympäristön kannalta. Tarkempaan tunnistamiseen on suunnitteilla oma koulutuksensa ja teema on esillä myös Ankkuriseminaarissa syksyllä 2022. 

Väkivaltaisen ekstremismin tunnistamiseen ja kohtaamiseen on olemassa verkossa tietoa ja koulutusta. Esimerkiksi huhtikuussa 2022 julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy -verkkokoulu tarjoaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tietoa ja työkaluja teeman käsittelyyn työssä. Kurssilta saa myös ajankohtaista tietoa siitä, millaisia palveluita radikalisoituneelle ja radikalisoitumisvaarassa olevalle henkilölle ja heidän läheisilleen on tarjolla.

Lisätietoja: Hanna Nykänen, sisäministeriö