Ankkuritoimintaa kehitetään entistä vaikuttavammaksi

Julkaisuajankohta 7.9.2020 9.01
Tiedote
Ankkuritiimiläisiä.

Moniammatillista Ankkuritoimintaa on toteutettu eri puolilla maata lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Ankkuritoiminta on sisäministeriön ja poliisin keskeinen täsmätoimi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja rikoskierteen katkaisemiseksi varhaisessa vaiheessa, ennen ongelmien kasaantumista ja kärjistymistä.

Ankkuritoiminta on tuottanut hyviä tuloksia, mutta paljon voidaan vielä tehdä ankkurityön edellytysten parantamiseksi ja tulosten arvioinnin kehittämiseksi. Ankkuritoiminnan resursseja tulee vahvistaa, ja tätä voidaan edistää tuottamalla parempaa ja luotettavampaa tietoa toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta.

Kehittämistä tehdään poikkihallinnollisessa työryhmässä

Sisäministeriö asetti 17.6.2020 Ankkuritoiminnan kehittämisryhmän. Työryhmän tehtävänä on

 • vahvistaa toimintaa valtakunnallisesti ohjaavien ministeriöiden (SM, STM, OKM, OM) ja virastojen (POHA, THL, OPH) osallistumista Ankkuritoiminnan kehittämiseen sekä alueellisen ja paikallisen toiminnan tukemiseen
 • varmistaa Ankkuritoiminnan käsikirjan mukaisen toiminnan toteutuminen eri puolilla Suomea
 • koulutuksen järjestäminen
 • Ankkuritoiminnan tulosten tilastoinnin, raportoinnin ja vaikuttavuuden seurannan kehittäminen.

Lisäksi ryhmän tulee edistää Ankkuritoimintaan liittyvää tutkimustoimintaa mukaan lukien arviointitutkimuksen toteuttaminen sekä tehdä aloitteita Ankkuritoiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Ryhmän toimikausi on 18.6.2020- 31.12.2024 ja sen kokoonpano on seuraava: 

 • Tarja Mankkinen, sisäministeriö, puheenjohtaja
 • Emilia Hämäläinen, sisäministeriö, poliisiosasto, sihteeri
 • Marjo Malja ja Riina-Maria Leskelä, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Mika Puukko ja Merja Hilpinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Heidi Lind ja Saija Sambou, oikeusministeriö
 • Satu Honkala ja Jouni Järvinen, Opetushallitus
 • Pekka Heikkinen ja Ari Järvenpää, Poliisihallitus
 • Marjatta Kekkonen ja Martta October, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Mari Ahonen-Walker ja Mari Sjöström, Suomen Kuntaliitto
 • Jenita Rauta ja Jari Hyyti, poliisiammattikorkeakoulu
 • Tuija Heimonen, Itä-Suomen poliisilaitos
 • Minna Hynynen, Kuopion Ankkuri
 • Jonna Laitonen, Hämeenlinnan Ankkuri
 • Katja Nissinen, Helsingin poliisilaitos
 • Jarno Saarinen, Kaakkois-Suomen poliisilaitos. 

Toiminnan valtakunnallinen tilastointijärjestelmä käyttöön vuoden 2021 alussa

Ankkuritoiminnan tilastoinnin ja seurannan kehittämiseksi asetettiin alaryhmä. Ryhmän tehtävänä on määritellä mittarit, joita tullaan jatkossa Ankkuritoiminnassa tilastoimaan ja seuraamaan valtakunnallisesti. Tilastoinnin alustaksi on valittu Ankkuritoiminta.fi alusta ja keskustelu toteutuksesta on aloitettu.

Uuden tilastointijärjestelmän on tarkoituksena olla käytössä vuoden 2021 alussa. Yhtenäisen tilastoinnin tavoitteena on yhtenäistää kaikkien Ankkuritiimien tapaa tilastoida ja tätä kautta saada tietoa koko valtakunnan tasolla. Tämän ohella Ankkurit voivat jatkossakin tilastoida ja seurata asioita, joita ne pitävät oman toimintansa kannalta tärkeinä. Työryhmä tulee syksyn aikana esittelemään keskeisiä ehdotuksia laajemmin palautteen saamiseksi.

Sisäministeriö esittänyt ensi vuodelle tutkimushanketta Ankkuritoiminnan vaikuttavuudesta toteutettavaksi valtioneuvoston tutkimusrahoituksella. Ministeriön poliittinen johto on käsitellyt ehdotukset, ja on päättänyt esittää Ankkuritoiminnan vaikuttavuuden arviointia yhdeksi TEAS tutkimushankkeeksi. Lopulliset päätökset siitä, mitä hankkeita rahoitetaan, tehdään ministeriöiden yhteisen valmistelun jälkeen. 

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, sisäministeriö, p. 0295 488 370, [email protected] ja asiantuntija Emilia Hämäläinen, sisäministeriö, p. 0295 488 221, [email protected]