Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Julkaisuajankohta 11.2.2021 9.10
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä valmistelema ohjelma tähtää siihen, että kenenkään ei tarvitse kokea kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai sosiaalista syrjintää koulussa tai oppilaitoksissa

Ankkuritoiminta vahvemmin osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa 

Toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä edelleen Ankkureiden ja koulujen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä kehittämällä toimintamalleja, joilla kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaan kiusaamiseen ja väkivaltaan puututaan nykyistä varhaisemmin. Tavoitteena on myös vahvistaa ja selkeyttää tilanteiden hallintaan ja hoitamiseen liittyvän moniviranomaistoiminnan johtamista.

Ennalta ehkäistään jengiytymistä edistämällä lasten ja nuorten myönteistä ryhmäytymistä

Toimenpideohjelmalla halutaan myös ennalta ehkäistä nuorisojengien syntymistä tukemalla ja edistämällä myönteistä ryhmäytymistä kouluissa ja oppilaitoksissa ja puuttumalla nuorten häiriökäyttäytymistä ja muuta ei-toivottua käyttäytymistä lisäävään ryhmäytymiseen. Toiminta edellyttää koulujen ja oppilaitosten henkilöstön tiedon lisäämistä jengiytymisestä ja siihen vaikuttavista seikoista.