Poliisi kantaa huolta lasten ja nuorten pahoinvoinnista

Julkaisuajankohta 3.2.2021 9.14
Uutinen

COVID-19 pandemia mullisti arjen viime vuonna. Tämä näkyi selvästi myös poliisin toiminnassa. Rajoitusten takia ihmisten liikkuminen väheni, minkä seurauksena myös julkisilla paikoilla tehtyjen pahoinpitelyjen määrä laski.

Sen sijaan poliisin hälytystehtävät painottuivat kotiosoitteisiin. Erityisesti niin sanotut metelikeikat lisääntyivät, kun ihmiset eivät päässeet ravintoloihin viettämään iltaa. 

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisi on pannut huolestuneena merkille perheväkivallan ja ilmoittamatta jääneiden rikosten kasvun, lasten ja nuorten ahdistavan tilanteen sekä ihmisten yleisen pahoinvoinniin. 

Pandemian aikana poliisin tietoon tulleissa tapauksissa erityisesti ovat lisääntyneet huumeiden käyttö, liikennekaahailu sekä tietoverkkorikollisuus. 
- Poliisin strategisissa tavoitteissa rikosten ja häiriöiden ennalta estäminen korostuu. Poliisi panostaa erityisesti lasten ja nuorten asioiden hyvään hoitoon ja on pandemiavuonna kantanut korostetusti huolta nuorten tilanteesta, Kolehmainen korostaa.

Pysähdy!-kampanja rohkaisee hakemaan apua

Kolehmaisen mukaan poliisi onkin nostanut prioriteeteissä korkealle Ankkuritoiminnan ja moniviranomaisyhteistyön, joita molempia on pystytty kehittämään.
- Monta huolestuttavaa tapahtumaa on myös saatu estettyä ennalta someseurannan ja yhteiseen keskusteluun osallistumisen keinoin. Poliisin viestittyä samoja kanavia pitkin on häiriöalttiin tapahtuman järjestämisestä saatettu luopua kokonaan.

Samoin Ankkuritoiminnasta on saatu monia hyviä onnistumisia, joissa kokonaisvaltainen tilanteeseen puuttuminen on muuttanut huolestuttavan kehityksen suuntaa. 

Poliisi käynnistikin yhteistyössä sidosryhmien kanssa kampanjan ”Pysähdy!”, jolla rohkaistaan hakemaan apua varhaisessa vaiheessa. Kenenkään ei tule jäädä vaikeassa tilanteessa yksin.