Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä ehkäistään monin keinoin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 14.13
Tiedote

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmasta vuosille 2019-2023. Ohjelman tavoitteena on muun muassa vähentää ekstremististä väkivaltaa ja sen uhkaa yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle sekä edistää yhdenvertaisuuden, sananvapauden ja muiden perustuslaillisten oikeuksien toteutumista.

- Väkivaltainen ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat uhka demokratialle, ihmis- ja perusoikeuksille sekä ihmisten turvallisuudelle ja turvallisuuden tunteelle. Ohjelmassa päätetyt toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Ohjelma palvelee kaikkia, jotka omassa työssään joutuvat näitä asioita käsittelemään, kertoo kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen.

Ohjelma sisältää myös toimenpiteitä, joilla torjutaan terroristista propagandaa ja laitonta vihapuhetta sekä ehkäistään väkivaltaisten ekstremististen ryhmien rekrytointitoimintaa. Toimenpiteet tukevat mahdollisiin taistelualueelta palaajiin liittyvän väkivallan riskin vähentämistä.

Viranomaisten ja järjestöjen tiivistä yhteistyötä

Toimenpideohjelma on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä viranomaisten (kansalliset ja paikalliset), järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Myös tutkijat ovat osallistuneet valmistelutyöhön. Ennalta ehkäisyn kohteena ovat kaikki Suomessa esiintyvät väkivaltaisen ekstremismin muodot. Nämä ovat väkivaltainen äärioikeisto ja -vasemmisto, uskonnolla perusteltu väkivaltainen ekstremismi, radikaalit vaihtoehtoliikkeet sekä yksittäiset toimijat.

Sisäministeriö koordinoi valtakunnallisesti väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyä ja johtaa asettamaansa kansallista yhteistyöryhmää. Ennalta ehkäisevässä työssä on mukana runsaasti eri viranomaisia mm. poliisi, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi sekä vankiterveydenhuolto. Lisäksi työtä tekevät lukuisat järjestöt ja yhteisöt, esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen rooli on tärkeä.

Ääriryhmät vaikuttavat paikallisesti turvallisuuteen ja sen tunteeseen

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisy paikallisesti on erittäin tärkeää. Yksilöt ja ryhmät radikalisoituvat ja toimivat paikallisesti, ja he ovat osa paikallisia sosiaalisia verkostoja ja yhteisöjä. Väkivaltaiset ääriryhmät vaikuttavat kielteisesti paikallisesti ihmisten ja yhteisöjen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen.

Tehokas, paikallisesti tehtävä, väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisy edellyttää yhteistyötä eri viranomaisten välillä ja järjestöjen kanssa. Nuoret, naiset ja uskonnolliset yhteisöt on otettava mukaan työhön. Työhön sisältyy toimijoiden kouluttamista, laaja-alaisia ennalta ehkäiseviä toimia sekä tehokkaita ja oikea-aikaisia interventioita, joilla radikalisoituneet tai radikalisoitumisvaarassa olevat yksilöt ohjataan palvelujen piiriin.

Nuoret mukaan ennalta ehkäisevään työhön

Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi sekä ääriliikkeiden toiminta näkyvät monella tavalla nuorten arjessa ja elämässä. Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja polarisaatio heijastuvat nuoriin esimerkiksi vastakkainasetteluna ja kärjistyneenä, mustavalkoisten mielipiteiden leimaamana keskusteluna esimerkiksi koululuokissa. Ilmiö voi myös näkyä vihapuheena erityisesti sosiaalisessa mediassa sekä uhkauksina, solvauksina ja ulossulkemisena.

Nuoret ovat tärkeä voimavara väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyssä sekä rauhan rakentamisessa ja vastakkainasettelun vähentämisessä. Tavoitteena on, että nuoret ovat mukana ennalta ehkäisevässä työssä suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa. Nuorten mahdollisuuksia ja kykyjä osallistua toimintaan lisätään vahvistamalla heidän osaamistaan ja mahdollisuuksia vaikuttaa rauhan ja turvallisuuden kysymyksiin arjessa. Yhtenä toimenpiteenä ohjelmassa mainitaan esimerkiksi se, että nuorille luodaan turvallisia tiloja keskustelulle.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. +358 295 488 370, [email protected]

Valtioneuvoston periaatepäätös

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisevää työtä on tehty jo pitkään (blogi)